Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB605 Anlama ve Anlatma Öğretimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Anlama etkinliklerinden okuma ve dinleme becerilerini kuramsal boyutlarıyla tanıtmak, anlatma etkinliklerinden konuşma ve yazma becerileri ile ilgili bilgi,birikim ve donanım kazandırmak. Anlama ve anlatma becerilerinin gelişmesinde kullanılan yöntem ve teknikleri kavratmak ve uygulatmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.MEB. 2005. Türkçe Öğretim Programı (2005). Mili Eğitim Bakanlığı Yayınları. 2. Kırkkılıç, Ahmet. Hayati, Akyol. 2007. İlköğretimde Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegema Yayıncılık. 3. Güneş, Firdevs.2007. Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 4. Özbay, Murat. 2006. Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Ankara: Öncü Basımevi. 5.İtalo Calvino, Klasikleri Niçin Okumalı, Deneme, çev. Kemal Atakay, YKY, İstanbul 2002. 6. Umberto Eco-Jean-Claude Carriere, Kitaplardan Kurtulabileceğini Sanmayın, çev. Sosi Dolanoğlu, Can Yayınları, İstanbul 2010. 7.Murat Özbay, Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi, ÖNCÜ Kitap, Ankara 2009. 8. Murat Özbay, Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi, Akçağ Yay. Ankara 2005. 9. Ed: Murat Özbay, Yama Eğitimi, PegemA Yay. Ankara 2011. 10. Marcel Proust, Okuma Üzerine, çev. Işık Ergüden, Nisan Yayınları, İstanbu 1997. 11. Mehmet Temizkan, Metin Türlerine Göre Okuma Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin kuramsal boyutları, bu becerilerin gelişmesinde kullanılan teknik ve yöntemler, Türkçe öğretiminde dört temel dil becerisinin kazandırılması süreci.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
6 Uygulama/Pratik 5 6 30
10 Tartışma 5 5 25
28 Makale Kritik Etme 10 5 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anlama (okuma-dinleme), anlatma (konuşma-yazma) etkinliklerinin kuramsal boyutları ve programdaki yeri.
2 Okumanın amacı ve hayatımızdaki yeri. Okumanın ögeleri: Fiziksel ögeler ve zihinsel ögeler.
3 Farklı metin türlerini okuma ve anlama. Okuma alışkanlığında okul, aile ve çevrenin önemi.
4 Okuma teknikleri ve okumanın dil gelişimine etkisi.
5 Dinleme sürecinin temel kavramları: Dinleme ve işitme arasındaki farkla; dikkat ve dinleme arasındaki ilişki.
6 Dinlemeyi etkileyen faktörler (Dinleyiciye bağlı faktörler, konuşmacıya bağlı faktörler) Dinleme Türleri
7 Dinleme Becerisini geliştirme Yöntem ve Teknikleri Dinleme ve dinlerken not alma
8 Yazma stratejileri ve yöntemleri.
9 Cümle kurma ve geliştirme çalışmaları. Metin/paragraf kurma ve geliştirme çalışmaları.
10 Ara sınav
11 Cümle çözümleme çalışması. Dönüştürme çalışması.
12 Konuşma, konuşmayı etkileyen unsurlar, konuşmacıda bulunması gereken özellikler
13 Güzel ve etkili konuşma, konuşmanın fiziksel ve zihinsel unsurları.,vurgu ve tonlama uygulamaları
14 Konuşma becerisinin diğer dil becerileri ile ilişkisi
15 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
127130 1428280 Anlama ve anlatma öğretimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
127131 1428294 Anlama ve anlatma becerilerini geliştirmek için edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi Türkçe öğretimine ilişkin nitel ve nicel araştırmalarda kullanabilir.
127132 1428312 Anlama ve anlatma alanındaki çalışmaları yaşam boyu sürdürür ve alana katkı sağlar.