Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB607 Eğitsel Metinler ve Öğretimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Düşünsel, öğretici ve eğitici metinleri, dönemlere göre seçebilme; metinleri dil ve anlatım yönünden, dilin özellikleri ve imkanları yönünden kavratabilme; öğretici ve eğitici metinleri, dönemlerine göre, tematik (izleksel) yönden değerlendirebilme.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özdemir, E. (2002), Eleştirel Okuma, Ankara Bilgi Yayınevi Şiir ve Öykü Antolojileri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretici ve eğitsel metinlerin seçimi, okunması, okumanın anlamları ve işlevleri, okumayı oluşturan öğeler, öğretici metinlerin okunması; konu, bakış açısı tesbiti, metindeki mesajların, iletinin tesbiti, öğretci düşünsel metinlerde sözcük, cümle, paragraf, anlatım biçimi, öğretici ve düşünsel türler ve türlerin dil imkanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
10 Tartışma 5 4 20
11 Soru-Yanıt 3 5 15
12 Takım/Grup Çalışması 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
34 Okuma 5 12 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitsel metin nedir? Öğretici Metin nedir?
2 Öğretici ve eğitsel metinler arasındaki farklılıklar nelerdir?
3 Düşünsel, öğretici ve eğitici metinler dönemlere göre seçebilme
4 Eğitsel metinleri dil ve anlatım yönünden, dilin özellikleri ve imkanları yönünden kavratabilme
5 Öğretici metinleri, dönemlerine göre, tematik (izleksel) yönden değerlendirebilme.
6 Eğitsel metinleri, dönemlerine göre, tematik (izleksel) yönden değerlendirebilme.
7 Seçilen metinlerin okunması, okumanın anlamları ve işlevleri, okumayı oluşturan öğeler
8 Eğitsel metinlerde konu tespiti
9 Eğitsel ve öğretici metinlerin konu tespiti, bakıç açısı
10 Ara sınav
11 Metindeki mesajların, iletinin tesbiti
12 Öğretici düşünsel metinlerde sözcük, cümle, paragraf
13 Anlatım biçimi, öğretici ve düşünsel türler
14 Bu türlerin türlerin dil imkanları.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126573 1428514 Düşünsel, öğretici ve eğitici metinleri, dönemlere göre seçebilme
126574 1428422 Metinleri dil ve anlatım yönünden, dilin özellikleri ve imkanları yönünden kavratabilme
126575 1428452 Öğretici ve eğitici metinleri, dönemlerine göre, tematik (izleksel) yönden değerlendirebilme.
126576 1428467 Öğretici ve eğitsel metinlerin seçimi, okunması
126577 1428505 Seçilen metinlerin konu, bakış açısı tesbiti, metindeki mesajların, iletinin tesbiti

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75795 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 75796 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 75797 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 75798 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 75799 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 75815 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
7 75802 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
8 75801 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
9 75800 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
10 75804 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
11 75803 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
12 75809 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13 75808 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 75807 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 75806 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
16 75805 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 75814 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
18 75813 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
19 75812 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
20 75811 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
21 75810 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
126573 3
126574 4
126575 4
126576 4
126577 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek