Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB613 Yeni Türk Edebiyatından Seçilmiş Metinlerin İncelenmesi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Dersin amacı, metin seçebilme, metinle ilgili sorular hazırlayabilme ve değerlendirebilme, metin analizi yapabilmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çetin, N. (2004), Roman çözümleme Yöntemi, Ankara, Önccü Basımevi. Çetin, N. (2004), Şiir Çözümleme Yöntemi, Ankara, Öncü Basımevi Aritoteles, Poetika, Remzi Kitabevi, On Üçüncü Baskı, Ocak 2006 Hakan SAZYEK, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Ank.,1996 İş Bankası Kültür Yay. Hasan EREN, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Ankara 1999 Cem DİLÇİN, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK, Ankara 2000 Yahya Kemal BEYATLI, Edebiyata Dair, İst.Fetih Cem. İst.1984 İsmet ÖZEL, Şiir Okuma Klavuzu, Şule Yay. İst.2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, Yeni Türk Edebiyatının çeşitli dönemlerinden seçilmiş metinlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 5 4 20
10 Tartışma 3 5 15
11 Soru-Yanıt 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
34 Okuma 5 12 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği ve kaynakların tanıtımı
2 Tanzimat Devri Eğitim Sistemi
3 Ahmet Mithat Efendi, Felâtun Bey ile Rakım Efendi romanı,
4 Ahmet Mithat Efendi, ?Taaffüf?, Dürdane Hanım, Jöntürk vb. romanlar
5 Namık Kemâl, İntibah romanı
6 Namık Kemâl, Cezmi romanı
7 Namık Kemal ve Romanlarında Eğitim
8 Şemsettin Sami, Taşşuk-ı Talat ve Fitnat
9 Taşşuk-ı Talat ve Fitnat romanında Eğitim
10 Ara Sınav
11 Samipaşazade Sezai, Següzeşt romanı ve eğitim
12 Mehmet Murat (Mizancı), Turfanda mı Yoksa Turfa mı?
13 Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası
14 Nabizâde Nazım, Zehra Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126582 1212897 Dersin amacı
126583 1212903 Amaca uygun metin seçebilme
126584 1212989 Metinle ilgili sorular hazırlayabilme ve değerlendirebilme, metin analizi yapabilme
126585 1212996 Yeni Türk Edebiyatının çeşitli dönemlerinden seçilmiş metinlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi üzerine kuramsal bilgi verme
126586 1213022 Yeni Türk Edebiyatının çeşitli dönemlerinden seçilmiş metinleri verilen kuramsal bilgiler dahilinde inceleme,değerlendirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68063 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 68064 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 68065 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 68066 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 68067 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 68070 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
7 68072 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
8 68077 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9 68082 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 68083 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
11 68069 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 68071 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
13 68076 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 68081 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 68068 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
16 68075 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
17 68080 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
18 68074 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 68079 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
20 68073 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
21 68078 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.