Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB616 Metindilbilim ve Türkçe Eğitimi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, bir çalışma disiplini olarak metindilbilimi tanıtarak, bir metni oluşturan ögeler arasındaki bağları ve ilişkileri ortaya koymak ve her türlü dilsel olguyu metin yapan ölçüt ve kuralları belirlemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İlknur Karagöz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Kocaman, Söylem Üzerine, Ank. 2003. Canan Ayata Şenöz, Metindilbilim ve Türkçe, İst. 2005. Leyla S. Uzun, Orhon Yazıtlarının Metindilbilimsel Yapısı, Ank. 1995. Doğan Günay, Metin Bilgisi, İst. 2007. Yasemin İnceoğlu - Nebahat A. Çomak, Metin Çözümlemeleri, İst. 2000. Kubilay Aktulum, Metinlerarasılık / Göstergelerarasılık, Ank.2011. Caner Kerimoğlu, Genel Dilbilime Giriş, Ank. 2014. Ece Korkut - İrem O. Ayırır, Dil Bilimleri ve Dil Öğretimleri

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Metindilbilim'in tanımı, konusu, kapsamı; metin çalışmalarının tarihçesi, söylem ve söylem çözümlemesi çalışmaları, İletişim ve söylem ilişkisi; söylem ve birey, söylem ve toplum, konuşma çözümlemesi, bağlam, metin ve söylem, gönderimsel bağdaşıklık ve metinlerdeki görünümleri, tutarlılık vb. bu dersin konuları arasındadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
10 Tartışma 6 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 4 4
6 Uygulama/Pratik 2 3 6
10 Tartışma 12 3 36
27 Makale Yazma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metindilbilimin tanımı, konusu, kapsamı Metin çalışmalarının tarihçesi
2 Söylem ve söylem çözümlemesi çalışmaları
3 İletişim ve söylem ilişkisi Söylem ve birey Söylem ve toplum
4 Konuşma çözümlemesi, Bağlam, metin ve söylem
5 Metnin yapısı; Küçük yapı ve metnin tanımlanması
6 Bağdaşıklık ve görünümleri
7 Bağdaşıklık ve görünümleri
8 Büyük yapı ve metnin çözümlenmesi
9 Ara sınav
10 Büyük yapı ve metnin çözümlenmesi Metinsellik ölçütleri
11 Üst yapı ve metnin yorumlanması
12 Çeşitli metin tipleri ve özellikleri
13 Türkçe öğretimi ve metindilbilim ilişkisi
14 Metindilbilimsel yaklaşımla öykü çözümleme uygulaması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1196024 Metin dilbilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olarak bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 1196443 Metin dilbilimi alanında bireysel çalışmalar yapabilir, takım çalışmalarına katılabilir.
3 1181336 Metin dilbilim alanındaki çalışmaları yaşam boyu sürdürür ve alana katkı sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68063 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 68064 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 68065 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 68066 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 68067 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 68070 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
7 68072 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
8 68077 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9 68082 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 68083 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
11 68069 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 68071 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
13 68076 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 68081 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 68068 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
16 68075 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
17 68080 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
18 68074 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 68079 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
20 68073 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
21 68078 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 5
2 4 5 5
3 5 4 5 5 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek