Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB618 Anlambilimi ve Türkçe Öğretimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Anlambilimin dilbilimi içindeki yerini belirleyerek Türkçedeki anlam sorununu bütün yönleriyle ele almaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Aydın-Yrd. Doç. Dr. İlknur Karagöz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğan Aksan, Anlambilimi ve Türk Anlambilimi, DTCF Yayınları, Ankara 1978. Arda Denkel, Anlam ve Nedensellik, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 1996. Rıza Filizok, Anlam Analizine Giriş, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir 2001. Algirdas Julien Greimas, Semantique Structurale, Libraire Larousse, Paris 1966. George Lakoff-Mark Johnson, Metaforlar Hayat, Anlam ve Dil, Paradigma, İstanbul 2005.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anlambilim doğuşu ve tarihçesi, art zamanlı ve eşzamanlı anlambilim. Anlambilim açısından özellikleri, kelime anlambilimi ve cümle anlambilimi konuları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 40 40
10 Tartışma 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 2 20 40
29 Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anlambilimin konusu ve alanı.
2 Gelişmeli anlambilim ve konuaları: Anlam değişmeleri
3 Durgun anlambilim konuları. Kelime anlambilimi. Temel anlam, yan anlam, eşanlamlılık, çokanlamlılık.
4 Aktarmalar: Deyim aktarmaları ve benzetmeler
5 Ad aktarmaları, sinekdoha.
6 Cümle anlambilimi
7 Bağlamsal anlambilim
8 Arasınav
9 Kavramsal Metafor Teorisi ve Türkçe eğitimi
10 Deyimlerin öğretiminde kavramsal metafor teorisi
11 Anlambilim uygumaları
12 Bağdaştırmalar
13 Anlambilim açısından özel adlar.
14 Kavram alanı ve çağrışım alanı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
101180 1402769 Anlambilimi temel yaklaşım olarak tanır.
101181 1404307 Anlama teknikleri konusunda anlambilimden yararlanır.
101182 1407295 Anlambilimle Türkçe eğitimi arasında bağ kurar.
101183 1407633 Aktarmaların öğretiminde kavramsal metafor teorisini kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75795 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 75796 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 75797 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 75798 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 75799 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 75815 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
7 75802 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
8 75801 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
9 75800 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
10 75804 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
11 75803 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
12 75809 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13 75808 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 75807 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 75806 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
16 75805 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 75814 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
18 75813 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
19 75812 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
20 75811 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
21 75810 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.