Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB650 Yunus Emre ve Eğitim 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Anadolu tasavvuf edebiyatının öncülerinden Yunus Emre'nin şiirlerinde birey ve toplum eğitimine ait göstergeleri tespit etmeyi, böylece önemli şahsiyetlerin eserlerinin günümüz eğitiminde kullanılabilirliğini öğretmeyi hedefler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tatcı, Mustafa, 2008, Divan/Risaletü'ün Nushiyye, İstanbul: H Yayınları Ergüven, Abdullah Rıza, 1982, Yunus Emre, Yaba Yay. Vakkasoğlu, Vehbi, 2002, Yunus Emre, İstanbul: Nesil Yay. Bursalı, M. Necati, 2003, Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiileri, İstanbul: Sentez Neşriyat.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasavvuf ve tasavvufun temel kavramları, Yunus Emre'nin tarihi/menkıbevi hayatı ve eserlerinin eğitim açısından incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 5 6 30
10 Tartışma 3 5 15
11 Soru-Yanıt 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
34 Okuma 4 15 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasavvuf ve tasavvufla ilgili temel kavramlar
2 Yunus Emre'nin tarihi ve menkıbevi hayatı
3 Yunus Emre'nin eserleri
4 Eğitim kavramı ve eğitim yöntemleri
5 Yunus Emre'nin şiilerinde "insan sevgisi" ve insanı sevme algısının temelleri
6 Yunus Emre'de "benlik" ve "birlik"
7 Yunus Emre'nin ahlak görüşü
8 Yunus Emre'ye göre hayat ve var oluşun manası
9 Yunus Emre'de eski Türk kültürü ve kültür taşıyıcılığı
10 Ara sınav
11 Yunus Emre'de bilginin önemi
12 Yunus Emre'de dini değerlerin öğretimi
13 Yunus Emre'de bireysel ve toplumsal tenkit
14 Şiirle eğitim
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1447649 Tasavvuf ve temel kavramlarını tanır.
2 1447727 Yunus Emre'nin tarihi ve efsanevi hayatını öğrenir.
3 1420675 Yunus Emre'nin şiirlerini, şiirlerindeki tasavvufi öğretiyi kavrar.
4 1421465 Yunus Emre'nin şiirlerinde yer alan eğitim unsurlarını fark eder.
5 1423887 Şiirle öğrenmenin önemini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75795 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 75796 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 75797 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 75798 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 75799 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 75815 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
7 75802 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
8 75801 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
9 75800 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
10 75804 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
11 75803 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
12 75809 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13 75808 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 75807 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 75806 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
16 75805 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 75814 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
18 75813 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
19 75812 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
20 75811 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
21 75810 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek