Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 1 2 0

Dersin Amacı

Yapılacak tez çalışmasında güncel konuları takip etmek ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi. Tez konusu ile ilgili araştırma ve uygulama.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. DR. Şeyma B. Kuran, Yrd. Doç. Dr. İlknur Karagöz, Yrd. Doç. Dr. Mediha Mangır, Yrd. Doç. Dr. Cafer Özdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Balcı, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A TÜBA (2002). Bilimsel araştırmada etik ve sorunları. Türkiye Bilimler Akademisi Yayını. TÜBA (2007). Bilim etiği el kitabı. Türkiye Bilimler Akademisi Yayını. Türnüklü, A. (2000). Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yay. Özbay, M. (2008). Türkçe öğretimi alanındaki lisansüstü eğitim programları ve bazı öneriler.II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2008 (s.193-199), İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Karakütük, K. (2002). Öğretim üyesi ve bilim insanı yetiştirme, lisansüstü öğretimin planlanması. Ankara: Anı Yayıncılık.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tez konusunun araştırma yöntemlerini planlama. Alanı ile ilgili metinleri ayırt edebilme ve derleyebilme. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında; bilimsel sosyal ve etik değerleri gözetme. Alanı ile ilgili metinleri düzenleyebilmek ve bir araya getirebilme. Konu ile ilgili gelişimi özetleyen bir sunum hazırlayabilme. Konunun amacını ve sonucunu değerlendirebilme. Konunun içeriğine uygun uygulama projesini tasarlama ve uygulama. Konu ile ilgili yabancı dil çevirilerini organize etme. Tez çalışması ile ilgili savunma sunumu hazırlayabilme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
9 Problem Çözümü 5 30 1
21 Rapor Sunma 3 20 1
28 Makale Kritik Etme 5 50 1
38 Rapor Hazırlama 3 80 1
39 Rapor Sunma 3 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
9 Problem Çözümü 3 1 3
10 Tartışma 3 1 3
11 Soru-Yanıt 5 1 5
14 Gözlem 1 3 3
21 Rapor Sunma 3 1 3
28 Makale Kritik Etme 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 10 10 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tez konusu araştırması
2 Tez konusu araştırması
3 Konu ile ilgili literatür takibi
4 Konu ile ilgili literatür takibi
5 Değerlendirme
6 Literatür, kaynak, makale takibi
7 Literatür, kaynak, makale takibi
8 Rapor hazırlama ve sunma
9 Değerlendirme
10 Literatür takibi, kaynak, makale takibi
11 Literatür takibi, kaynak, makale takibi
12 Rapor hazırlama ve sunma
13 Rapor hazırlama ve sunma
14 Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
105153 1230229 Tez konusunun araştırma yöntemlerini planlayabilir.
105154 1230230 Alanı ile ilgili metinleri ayırt edebilme ve derleyebilir.
105155 1230232 Alanı ile ilgili metinleri düzenleyebilmek ve bir araya getirebilir.
105156 1230223 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında; bilimsel sosyal ve etik değerleri gözetir.
105157 1230225 Konu ile ilgili gelişimi özetleyen bir sunum hazırlayabilir.
105158 1230227 Konunun amacını ve sonucunu değerlendirebilir.
105159 1230231 Konunun içeriğine uygun uygulama projesini tasarlar ve uygular.
105160 1230226 Konunun içeriğine uygun uygulama projesini uygular.
105173 1230224 Konu ile ilgili yabancı dil çevirilerini organize eder.
105174 1230228 Tez çalışması ile ilgili savunma sunumu hazırlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68063 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 68064 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 68065 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 68066 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 68067 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 68070 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
7 68072 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
8 68077 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9 68082 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 68083 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
11 68069 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 68071 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
13 68076 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 68081 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 68068 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
16 68075 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
17 68080 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
18 68074 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 68079 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
20 68073 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
21 68078 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
105153
105154
105155 3
105156 4
105157 2
105158 3
105159 3
105160 4
105173 3
105174 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek