Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501016292010 0-12 Yaş Arası Gelişim 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Psikolojinin tanımını, diğer bilimler arasındaki yerini, alt bilim dalları ve uygulama alanlarını, araştırma yöntemlerini, gelişimin temel kavram ve ilkelerini, gelişimi etkileyen faktörleri, gelişim dönemlerini ve gelişimi açıklayan kuramları ayrıntılı olarak incelemek, gelişimsel süreçlerin günlük yaşama ve psikolojik danışma sürecine uygulanmasını tartışmak, etkin olarak uygulanmasını analiz etmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kurtman Ersanlı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Davranışlarımız, Kurtman Ersanlı, Eser Ofset Matbaacılık, Samsun 2010. 2.Gelişim ve Öğrenme, Kurtman Ersanlı ve ark., 3.Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara 2002. 3.Gelişim ve Öğrenme, Kurtman Ersanlı ve Ersin Uzman (Editör), Lisans Yayıncılık, İstanbul–2005 4.Ben Olmak İstiyorum, Kurtman Ersanlı, 5. Baskı, Eser Ofset Matbaacılık Samsun 2006. 5.Eğitim Psikolojisi (Gelişim-Öğrenme-Öğretim), Binnur Yeşilyaprak (Editör), 6. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara 2010. 6.Gelişim ve Öğrenme, Betül Aydın (Editör), 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2005. 7.Eğitim Psikolojisi (Gelişim ve Öğrenme), Ramazan Arı, 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2008. 8.Gelişim ve Öğrenme, Ziya Selçuk, 12. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım Ankara 2003. 9.Gelişim ve Öğrenme, Hasan Bacanlı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2002. 10.Gelişim Psikolojisi, Bekir Onur, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaşam dönemlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
24 Seminer 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 12 2 24
24 Seminer 1 116 116

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikolojinin Tanımı, Psikolojinin Diğer Bilimler Arasındaki Yeri, Psikolojinin Alt Bilim Dalları ve Uygulama Alanları, Psikolojinin Araştırma Yöntemleri
2 Gelişimin Temel Kavramları
3 Gelişimi Etkileyen Kalıtsal Faktörler
4 Gelişimi Etkileyen Çevresel Faktörler
5 Gelişimin İlkeleri
6 Gelişimin Alanları
7 Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Bedensel Gelişim
8 Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Bilişsel Gelişim
9 Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Dil Gelişimi
10 Arasınav
11 Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişim
12 Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Duygusal Gelişim
13 Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Kişilik Gelişimi
14 Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Ahlak Gelişimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128435 1179929 Bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerindeki fiziksel, zihinsel, dil, sosyal, duygusal, kişilik ve ahlak gelişiminin nasıl gerçekleştiğini bilir.
128436 1182667 Bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerindeki kişilik gelişimini değerlendirebilir.
128437 1182784 Anne-baba ve öğretmen olarak çocuk ve gencin bedensel gelişimlerine ilişkin sorumlulukları kavrayabilme.
128438 1184481 Psikolojinin Tanımını, Psikolojinin Diğer Bilimler Arasındaki Yerini, Psikolojinin Alt Bilim Dallarını ve Uygulama Alanlarını, Psikolojinin Araştırma Yöntemlerini bilir.
128439 1185519 Gelişimi etkileyen kalıtsal ve çevresel faktörleri bilir
128440 1188457 Gelişimin kritik dönemlerinde karşılaşılan sorunları öğrenmek ve çözümler üretmek.
128441 1191311 Gelişim ilkelerini ve birbiri ile olan ilişkilerini bilir.
128442 1191818 Bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerindeki fiziksel, zihinsel, dil, sosyal, duygusal, kişilik ve ahlak gelişiminin birbirleri ile olan ilişkilerini açıklar.
128443 1192006 Bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerindeki dil gelişiminde karşılaşılacak engellerin aşılmasında önlemler alabilir.
128444 1194032 Gelişim alanlarının birbirini nasıl etkilediğini açıklar.
128445 1194145 Bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerindeki ahlaki yargı kavramlarının gelişim sürecini bilir ve kavramları yerinde kullanır.
128446 1194195 Bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerindeki bilişsel gelişimle ilgili kavramları tanır ve yerinde kullanabilir.
128447 1194919 Gelişim psikolojisi ile ilgili temel kavramları ve birbiri ile ilişkilerini söyler.
128448 1194935 Bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerindeki duygusal gelişimin, gelişim dönemlerine göre gösterdikleri değişimi ve nedenlerini bilir.
128449 1195450 Bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerindeki doğması olası yaşamsal sorunları tanıma ve çözüm yollarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67889 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
2 67891 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 67892 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
4 67890 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
5 67893 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
6 67894 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
7 67898 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
8 67902 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
9 67900 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
10 67901 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 67897 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
12 67899 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
13 67896 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
14 67895 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir