Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EYP606 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Türk Eğitim sisteminin genel bir çözümlemesini yapabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ASLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Balay Refik ve diğ (2013). (Ed. Hasan Basri Memduhoğlu Kürşad Yılmaz ) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık Çalık Temel ve diğ (2012) (Ed. Servet Özdemir) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara: Pegem Yayıncılık Gül. İbrahim (2012). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, (2. Baskı) Samsun: Ceylan Ofset MEB (2011). Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmî Gazete Sayı : 28054 Taymaz, Haydar (2009). Uygulamalı Okul Yönetimi, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık Başaran, İ.Ethem (2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara: Ekinoks Yayınları

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
27 Makale Yazma 1 25 1
28 Makale Kritik Etme 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 55 55
5 Derse Katılım 1 15 15
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 15
27 Makale Yazma 1 25 25
28 Makale Kritik Etme 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örgütün tanımı ve örgüt ile ilgili açıklamalar
2 Örgütün boyutları
3 Türk Eğitim sisteminin Genel Amaçları
4 Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı
5 Cumhuriyet Döneminde Türk Eğitim Sisteminin Yapısıyla ilgili değişiklikler
6 Türk Eğitim sisteminin 652 sayılı KHK göre yapısı
7 Türk Eğitim Sisteminin yönetim süreçleri açısından incelenmesi
8 Karar, Planlama süreçleri açısından Türk Eğitim Sistemi
9 İletişim, Eşgüdüm süreçleri açısından Türk Eğitim Sistemi
10 Örgütleme ve etki süreçleri açısından Türk Eğitim Sistemi
11 Denetleme ve değerlendirme ve Türk Eğitim sistemi
12 T ürk Eğitim Sisteminin iklimi
13 Türk Eğitim Sisteminde örgüt ve yönetim modelleri
14 Türk Eğitim Sisteminde yöne model önerileri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124724 1214795 Türk Eğitim sisteminin genel amaçlarını söyler
124725 1215113 Türk Eğitim Sisteminin yapısını açıklar
124726 1215165 Türk Eğitim Sistemini yönetim süreçleri açısından karşılaştırır
124727 1215372 Türk Eğitim Sisteminin örgüt iklimini açıklar
124728 1216576 Türk Eğitim Sistemindeki değişmeleri karşılaştırır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67889 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
2 67891 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 67892 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
4 67890 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
5 67893 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
6 67894 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
7 67898 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
8 67902 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
9 67900 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
10 67901 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 67897 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
12 67899 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
13 67896 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
14 67895 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir