Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501016302010 12-20 Yaş Arası Gelişim 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Gelişimin temel kavram ve ilkelerini, gelişimi etkileyen faktörleri, gelişim dönemlerini ve gelişimi açıklayan kuramları ayrıntılı olarak incelemek, gelişimsel süreçlerin günlük yaşama ve psikolojik danışma sürecine uygulanmasını tartışmak, etkin olarak uygulanmasını analiz etmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kurtman Ersanlı

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Davranışlarımız, Kurtman Ersanlı, Eser Ofset Matbaacılık, Samsun 2010. 2. Gelişim ve Öğrenme, Kurtman Ersanlı ve ark., 3.Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara 2002. 3. Gelişim ve Öğrenme, Kurtman Ersanlı ve Ersin Uzman (Editör), Lisans Yayıncılık, İstanbul–2005 4. Ben Olmak İstiyorum, Kurtman Ersanlı, 5. Baskı, Eser Ofset Matbaacılık Samsun 2006. 5. Eğitim Psikolojisi (Gelişim-Öğrenme-Öğretim), Binnur Yeşilyaprak (Editör), 6. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara 2010. 6. Gelişim ve Öğrenme, Betül Aydın (Editör), 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2005. 7. Eğitim Psikolojisi (Gelişim ve Öğrenme), Ramazan Arı, 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2008. 8. Gelişim ve Öğrenme, Ziya Selçuk, 12. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım Ankara 2003. 9. Gelişim ve Öğrenme, Hasan Bacanlı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2002. 10. Gelişim Psikolojisi, Bekir Onur, İmge Kitabevi yayınları, Ankara 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Gelişim Dönemleri, İlk Çocukluk, Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Bedensel, Ahlaki, Bilişsel,Sosyal ve Duygusal Gelişim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gelişimle İlgili Temel Kavramlar ve İlkeler
2 Gelişimi Etkileyen Faktörler: Kalıtsal faktörler
3 Gelişimi Etkileyen Faktörler: Çevresel faktörler
4 Gelişim Dönemleri
5 İlk Çocukluk, Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Bedensel Gelişim
6 İlk Çocukluk, Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Bilişsel Gelişim
7 İlk Çocukluk, Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Sosyal Gelişim
8 İlk Çocukluk, Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Duygusal Gelişim
9 Kişilik Gelişimi
10 İlk Çocukluk, Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Ahlak Gelişimi
11 Gelişim Kuramları: Piaget’in Bilişsel Kuramı
12 Gelişim Kuramları: Psikoseksüel kuram
13 Gelişim Kuramları: Psikososyal kuram
14 Gelişim Kuramları: Sosyal Öğrenme Yaklaşımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5043 1208622 Gelişim psikolojisi ile ilgili temel kavramları ve birbiri ile ilişkilerini söyler.
5045 1208910 Gelişimi etkileyen kalıtsal ve çevresel faktörleri bilir
5047 1209711 İlk çocukluk, son çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki doğması olası yaşamsal sorunları tanıma ve çözüm yollarını öğrenir.
8849 1210240 Psikolojinin Tanımını, Psikolojinin Diğer Bilimler Arasındaki Yerini, Psikolojinin Alt Bilim Dallarını ve Uygulama Alanlarını, Psikolojinin Araştırma Yöntemlerini bilir.
16282 1210348 İlk çocukluk, son çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki dil gelişiminde karşılaşılacak engellerin aşılmasında önlemler alabilir
18334 1209998 İlk çocukluk, son çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki ahlaki yargı kavramlarının gelişim sürecini bilir ve kavramları yerinde kullanır
25610 1214267 Gelişimin kritik dönemlerinde karşılaşılan sorunları öğrenmek ve çözümler üretmek.
27097 1211797 Gelişim ilkelerini ve birbiri ile olan ilişkilerini bilir.
27099 1212831 İlk çocukluk, son çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki bilişsel gelişimle ilgili kavramları tanır ve yerinde kullanabilir.
28375 1210473 Gelişim alanlarının birbirini nasıl etkilediğini açıklar.
28377 1211478 İlk çocukluk, son çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki fiziksel, zihinsel, dil, sosyal, duygusal, kişilik ve ahlak gelişiminin birbirleri ile olan ilişkilerini açıklar.
30616 1213427 İlk çocukluk, son çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki fiziksel, zihinsel, dil, sosyal, duygusal, kişilik ve ahlak gelişiminin nasıl gerçekleştiğini bilir.
31598 1213506 İlk çocukluk, son çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki kişilik gelişimini değerlendirebilir
35062 1213952 Anne-baba ve öğretmen olarak çocuk ve gencin bedensel gelişimlerine ilişkin sorumlulukları kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67889 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
2 67891 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 67892 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
4 67890 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
5 67893 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
6 67894 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
7 67898 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
8 67902 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
9 67900 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
10 67901 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 67897 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
12 67899 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
13 67896 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
14 67895 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir