Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EYP609 Eğitim İstatistiği 927003 1 2 8

Dersin Amacı

İstatistikle ilgili temel işlemler yapma becerisi kazandırabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. H.Bayram YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Büyüköztürk, Ş ve diğ (2010). Sosyal Bilimler için İstatistik, Ankara: Pegem A yayıncılık Shavelson, R.S. (1988). Statistical Reasoning for the Behavioral Sciences (second edition), Allyn and Bacon İnc.USA Büyüköztürk, Ş (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, Korelasyon ve bunların yorumları, örnekleme kuramı, manidarlık, ki-kare ve varyans analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 60 60
5 Derse Katılım 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistikle ilgili temel kavramlar
2 Ölçek ve ölçek türleri
3 Doğrusal Korelasyon
4 Doğrusal Korelasyonunun hesaplanması ve yorumlanması
5 Regrasyon analizi
6 Basit doğrusal regrasyon analizi hesaplaması
7 Sıra farkları korelasyon
8 Nokta çift serili korelasyon
9 Tetrakorik korelasyon
10 Kontincensi katsayısı
11 Kismi ve çoklu korelasyon
12 Örnekleme kuramı
13 Manidarlık hesaplama
14 Ki-kare ve varyans analizi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125044 1194154 Temel istatistik kavramları söyler
125045 1194482 Temel istatistik kavramları kullanır
125046 1194599 Temel istatistik kavramları araştırmalarda kullanır
125047 1194866 Basit istatistik teknikleri araştırmalara uygular
125048 1195161 Basit manidarlık karşılaştırmaları yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67889 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
2 67891 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 67892 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
4 67890 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
5 67893 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
6 67894 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
7 67898 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
8 67902 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
9 67900 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
10 67901 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 67897 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
12 67899 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
13 67896 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
14 67895 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir