Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBK607 Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste, temel biyokimyasal kavramlar ve biyokimya laboratuvarında kullanılan tekniklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Ali ERTEKİN (Head of Department) Professor Gül Fatma YARIM Associate Professor Sena ÇENESİZ Assistant Professor Cevat NİSBET Assistant Professor Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Jayaraman J (2011). Laboratory Manual in Biochemistry. New Age International Pvt Ltd. Publishers Boyer RF (2011). Biochemistry Laboratory: Modern Theory and Techniques 2nd ed. Prentice Hall Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals, 6th ed., Academic Press, USA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel laboratuvar prosedürleri, laboratuvar güvenliği kuralları, ekipman seçimi, pipetler ve pipetleme teknikleri, hacim hesapları, kayıt ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
13 Deney 6 1 6
20 Rapor Hazırlama 2 1 2
21 Rapor Sunma 2 1 2
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 33 33
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel laboratuvar prosedürleri
2 Genel laboratuvar prosedürleri
3 Genel laboratuvar prosedürleri
4 laboratuvar güvenliği kuralları
5 laboratuvar güvenliği kuralları
6 laboratuvar güvenliği kuralları
7 pipetler ve pipetleme teknikleri
8 pipetler ve pipetleme teknikleri
9 pipetler ve pipetleme teknikleri
10 ayıt ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi
11 ayıt ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi
12 ayıt ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi
13 ekipman seçimi, hacim hesapları
14 ekipman seçimi, hacim hesapları
15 ekipman seçimi, hacim hesapları
16 ekipman seçimi, hacim hesapları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
93592 1258795 Genel laboratuvar prosedürleri
93593 1258796 laboratuvar güvenliği kuralları
93595 1258797 pipetler ve pipetleme teknikleri
93597 1258794 ayıt ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi
93599 1258798 ekipman seçimi, hacim hesapları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67421 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 67422 Veteriner Biyokimya için temel teknikleri kullanabilecek beceridedir
3 67423 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 67420 Gerek bağımsız gerekse farklı disiplinler ile ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır
5 67424 Veteriner Biyokimya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır
6 67425 Biyokimyasal bir çalışmada elde ettiği sonuçları değerlendirir, yorumlar ve bilimsel bir ortamda sözlü ve yazılı sunabilir
7 67426 Araştırma ve gözlem yetisine sahiptir, bilimsel bir konuyu araştırabilir ve sunum yaparak paylaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
93592 2 4 3 3 4 2 3
93593 2 4 3 3 4 2 3
93595 2 4 3 3 4 2 3
93597 2 4 3 3 4 4 3
93599 2 4 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek