Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBK610 Biyokimyasl Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanmaları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste, çözelti hazırlanmasının temel prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Ali ERTEKİN (Head of Department) Professor Gül Fatma YARIM Associate Professor Sena ÇENESİZ Assistant Professor Cevat NİSBET Assistant Professor Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Jayaraman J (2011). Laboratory Manual in Biochemistry. New Age International Pvt Ltd. Publishers Boyer RF (2011). Biochemistry Laboratory: Modern Theory and Techniques 2nd ed. Prentice Hall

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çözelti çeşitleri, konsantrasyon, normal, molar, yüzde ve diğer tip çözeltilerin hazırlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
13 Deney 6 1 6
20 Rapor Hazırlama 2 1 2
21 Rapor Sunma 2 1 2
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 33 33
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çözelti çeşitleri
2 Çözelti çeşitleri
3 Çözelti çeşitleri
4 Çözelti çeşitleri
5 konsantrasyon, normal çözeltilerin hazırlanması
6 konsantrasyon, normal çözeltilerin hazırlanması
7 konsantrasyon, normal çözeltilerin hazırlanması
8 konsantrasyon, normal çözeltilerin hazırlanması
9 diğer tip çözeltilerin hazırlanması
10 diğer tip çözeltilerin hazırlanması
11 diğer tip çözeltilerin hazırlanması
12 diğer tip çözeltilerin hazırlanması
13 molar, yüzde çözeltilerin hazırlanması
14 molar, yüzde çözeltilerin hazırlanması
15 molar, yüzde çözeltilerin hazırlanması
16 molar, yüzde çözeltilerin hazırlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1258812 Çözelti çeşitleri
2 1258813 konsantrasyon, normal çözeltilerin hazırlanması
3 1258814 diğer tip çözeltilerin hazırlanması
4 1258815 molar, yüzde çözeltilerin hazırlanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67421 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 67422 Veteriner Biyokimya için temel teknikleri kullanabilecek beceridedir
3 67423 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 67420 Gerek bağımsız gerekse farklı disiplinler ile ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır
5 67424 Veteriner Biyokimya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır
6 67425 Biyokimyasal bir çalışmada elde ettiği sonuçları değerlendirir, yorumlar ve bilimsel bir ortamda sözlü ve yazılı sunabilir
7 67426 Araştırma ve gözlem yetisine sahiptir, bilimsel bir konuyu araştırabilir ve sunum yaparak paylaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 3 4 3 3
2 2 4 3 3 4 3 3
3 2 4 3 3 4 3 3
4 2 4 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek