Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBK632 Lipid Metabolizması 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste, lipid metabolizmasınıntemel kavramlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Ali ERTEKİN (Head of Department), Professor Gül Fatma YARIM, Associate Professor Sena ÇENESİZ, Associate Professor Cevat NİSBET, Associate Professor Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals. Sixth Edition Champe PC, Harvey RA, Ferrier DR2010. Biochemistry (Lippincott's Illustrated Reviews Series). Lippincott Williams & Wilkins Sözbilir NB, Bayşu N. 2008. Biochemistry. Öncü Basımevi-Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lipidlerin sindirimi, taşınması ve emilimi, lipid sindirimi ve emiliminin regülasyonu ve kontrolü, safra tuzları, pankreatik lipaz, yağ asidi yıkımı, β-oksidasyon, hipertrigliseridemi, hiperlipidemi, lipid depo bozuklukları, yağ oksidasyon bozuklukları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lipidlerin sindirimi, taşınması ve emilimi LİPİD METABOLİZMASI 1.pdf
2 Lipidlerin sindirimi, taşınması ve emilimi LİPİD METABOLİZMASI 2.pdf
3 Lipidlerin sindirimi, taşınması ve emilimi LİPİD METABOLİZMASI 3.pdf
4 Lipid sindirimi ve emiliminin regülasyonu ve kontrolü lipit 4.pdf
5 Lipid sindirimi ve emiliminin regülasyonu ve kontrolü lipit 5.pdf
6 Lipid sindirimi ve emiliminin regülasyonu ve kontrolü lipit 6.pdf
7 Safra tuzları, pankreatik lipaz, yağ asidi yıkımı LİPİD METABOLİZMASI 7.pdf
8 Safra tuzları, pankreatik lipaz, yağ asidi yıkımı LİPİD METABOLİZMASI 8.pdf
9 Safra tuzları, pankreatik lipaz, yağ asidi yıkımı LİPİD METABOLİZMASI 9.pdf
10 β-oksidasyon, hipertrigliseridemi, hiperlipidemi LİPİD METABOLİZMASI 10.pdf
11 β-oksidasyon, hipertrigliseridemi, hiperlipidemi LİPİD METABOLİZMASI 11.pdf
12 β-oksidasyon, hipertrigliseridemi, hiperlipidemi LİPİD METABOLİZMASI 12.pdf
13 Lipid depo bozuklukları, yağ oksidasyon bozuklukları lipit 13.pdf
14 Lipid depo bozuklukları, yağ oksidasyon bozuklukları lipit 14.pdf
15 Lipid depo bozuklukları, yağ oksidasyon bozuklukları lipit 15.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1412432 Lipidlerin sindirimi, taşınması ve emilimi
2 1416616 Lipid sindirimi ve emiliminin regülasyonu ve kontrolü
3 1405640 Safra tuzları, pankreatik lipaz, yağ asidi yıkımı
4 1418568 β-oksidasyon, hipertrigliseridemi, hiperlipidemi
5 1423115 Lipid depo bozuklukları, yağ oksidasyon bozuklukları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75153 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 75154 Veteriner Biyokimya için temel teknikleri kullanabilecek beceridedir
3 75155 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 75152 Gerek bağımsız gerekse farklı disiplinler ile ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır
5 75156 Veteriner Biyokimya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır
6 75157 Biyokimyasal bir çalışmada elde ettiği sonuçları değerlendirir, yorumlar ve bilimsel bir ortamda sözlü ve yazılı sunabilir
7 75158 Araştırma ve gözlem yetisine sahiptir, bilimsel bir konuyu araştırabilir ve sunum yaparak paylaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 2 2 3 2 2
2 4 2 2 2 3 2 2
3 4 2 2 2 3 2 2
4 4 2 2 2 3 2 2
5 4 2 2 2 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek