Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBK638 Karaciğer Fonksiyon Testleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste, karaciğer fonksiyon testlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Ali ERTEKİN (Head of Department), Professor Gül Fatma YARIM, Associate Professor Sena ÇENESİZ, Associate Professor Cevat NİSBET, Associate Professor Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals, 6th ed., Academic Press, USA Arneson W, Brickell J (2007). Clinical Chemistry: A Laboratory Perspective, 1st ed., F.A. Davis Company, Philadelphia

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Standart karaciğer paneli; albumin, total bilirubin, direkt bilirubin, alanin transaminaz, aspartat transaminaz, alkalen fosfataz, gamma glutamil transferaz, laktat dehidrojenaz

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 4 1 4
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
10 Tartışma 7 4 28
19 Beyin Fırtınası 7 4 28
20 Rapor Hazırlama 2 1 2
21 Rapor Sunma 2 1 2
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
36 Rapor 2 1 2
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Standart karaciğer paneli
2 Standart karaciğer paneli
3 Standart karaciğer paneli
4 Albumin, total bilirubin, direkt bilirubin
5 Albumin, total bilirubin, direkt bilirubin
6 Albumin, total bilirubin, direkt bilirubin
7 Alanin transaminaz, aspartat transaminaz
8 Alanin transaminaz, aspartat transaminaz
9 Alanin transaminaz, aspartat transaminaz
10 Alkalen fosfataz
11 Alkalen fosfataz
12 Alkalen fosfataz
13 Gamma glutamil transferaz, laktat dehidrojenaz
14 Gamma glutamil transferaz, laktat dehidrojenaz
15 Gamma glutamil transferaz, laktat dehidrojenaz

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1394340 Standart karaciğer paneli
2 1396057 Albumin, total bilirubin, direkt bilirubin
3 1413961 Alanin transaminaz, aspartat transaminaz
4 1380548 Alkalen fosfataz
5 1380993 Gamma glutamil transferaz, laktat dehidrojenaz

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75153 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 75154 Veteriner Biyokimya için temel teknikleri kullanabilecek beceridedir
3 75155 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 75152 Gerek bağımsız gerekse farklı disiplinler ile ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır
5 75156 Veteriner Biyokimya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır
6 75157 Biyokimyasal bir çalışmada elde ettiği sonuçları değerlendirir, yorumlar ve bilimsel bir ortamda sözlü ve yazılı sunabilir
7 75158 Araştırma ve gözlem yetisine sahiptir, bilimsel bir konuyu araştırabilir ve sunum yaparak paylaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 4 4 3
2 3 4 3 3 4 3 3
3 2 4 3 3 4 3 3
4 2 4 3 3 4 3 3
5 2 4 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek