Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 4 0

Dersin Amacı

Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarabilme, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Cevat ELMA, Yrd.Doç.Dr. İbrahim Gül, Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ASLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
29 Bireysel Çalışma 1 100 1
37 Gözlem 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tez danışmanının belirleyeceği konular
2 Tez danışmanının belirleyeceği konular
3 Tez danışmanının belirleyeceği konular
4 Tez danışmanının belirleyeceği konular
5 Tez danışmanının belirleyeceği konular
6 Tez danışmanının belirleyeceği konular
7 Tez danışmanının belirleyeceği konular
8 Tez danışmanının belirleyeceği konular
9 Tez danışmanının belirleyeceği konular
10 Tez danışmanının belirleyeceği konular
11 Tez danışmanının belirleyeceği konular
12 Tez danışmanının belirleyeceği konular
13 Tez danışmanının belirleyeceği konular
14 Tez danışmanının belirleyeceği konular
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124823 1197802 Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
124824 1197896 Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi.
124825 1197925 Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
124826 1197978 Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi
124827 1198181 Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67889 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
2 67891 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 67892 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
4 67890 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
5 67893 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
6 67894 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
7 67898 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
8 67902 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
9 67897 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
10 67896 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
11 67895 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir
12 67900 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 67899 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
14 67901 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir