Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBK601 Biyofiziksel Kimya 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Termodinamiğin kimyasal ve kinetik prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Ali ERTEKİN (Head of Department) Professor Gül Fatma YARIM Associate Professor Sena ÇENESİZ Assistant Professor Cevat NİSBET Assistant Professor Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Champe PC, Harvey RA, Ferrier DR 2010. Biochemistry (Lippincott's Illustrated Reviews Series). Lippincott Williams & Wilkins Sözbilir NB, Bayşu N. 2008. Biochemistry. Öncü Basımevi-Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyolojik makromoleküller, kimyasal termodinamik, biyokimyasal kavramlar, çözeltilerdeki makromoleküller, elektrolit çözeltiler, kinetik, sinyal iletimi, membran potansiyelleri, taşıyıcılar, kanallar, yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları, atomun yapısı, kimyasal bağlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojik makromoleküller
2 Biyolojik makromoleküller
3 Biyolojik makromoleküller
4 kimyasal termodinamik
5 kimyasal termodinamik
6 biyokimyasal kavramlar
7 biyokimyasal kavramlar
8 biyokimyasal kavramlar
9 yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları
10 yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları
11 yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları
12 atomun yapısı, kimyasal bağlar
13 atomun yapısı, kimyasal bağlar
14 atomun yapısı, kimyasal bağlar
15 membran potansiyelleri, taşıyıcılar, kanallar
16 membran potansiyelleri, taşıyıcılar, kanallar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
72233 1259142 Biyolojik makromoleküller
72234 1259141 kimyasal termodinamik
72235 1259137 biyokimyasal kavramlar
72236 1259139 yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları
72237 1259140 atomun yapısı, kimyasal bağlar
93528 1259138 membran potansiyelleri, taşıyıcılar, kanallar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67421 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 67422 Veteriner Biyokimya için temel teknikleri kullanabilecek beceridedir
3 67423 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 67420 Gerek bağımsız gerekse farklı disiplinler ile ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır
5 67424 Veteriner Biyokimya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır
6 67425 Biyokimyasal bir çalışmada elde ettiği sonuçları değerlendirir, yorumlar ve bilimsel bir ortamda sözlü ve yazılı sunabilir
7 67426 Araştırma ve gözlem yetisine sahiptir, bilimsel bir konuyu araştırabilir ve sunum yaparak paylaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
72233 5 2 2 2 2 2 2
72234 3 2 2 2 2 2 2
72235 3 2 2 2 2 2 2
72236 2 2 2 2 2 2 2
72237 3 2 2 2 2 2 2
93528 3 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek