Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBK620 Kanda Organik Maddelerin Analizleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Kanda organik madde analizlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Ali ERTEKİN (Head of Department), Professor Gül Fatma YARIM, Associate Professor Sena ÇENESİZ, Associate Professor Cevat NİSBET, Associate Professor Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Jayaraman J (2011). Laboratory Manual in Biochemistry. New Age International Pvt Ltd. Publishers BoyerRF (2011). Biochemistry Laboratory: Modern Theory and Techniques 2nd ed. Prentice Hall Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals,6thed., Academic Press, USA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kanda protein, glukoz, üre, ürik asit, kreatinin, trigliserid, yağ asidi, kolesterol ve vitamin analizleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 4 1 4
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
10 Tartışma 7 4 28
19 Beyin Fırtınası 7 4 28
20 Rapor Hazırlama 2 1 2
21 Rapor Sunma 2 1 2
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
36 Rapor 2 1 2
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kanda protein, glukoz analizleri
2 Kanda protein, glukoz analizleri
3 Kanda protein, glukoz analizleri
4 Kanda protein, glukoz analizleri
5 Vitamin analizleri
6 Vitamin analizleri
7 Vitamin analizleri
8 Vitamin analizleri
9 Üre, ürik asit, kreatinin analizleri
10 Üre, ürik asit, kreatinin analizleri
11 Üre, ürik asit, kreatinin analizleri
12 Üre, ürik asit, kreatinin analizleri
13 Trigliserid, yağ asidi, kolesterol analizleri
14 Trigliserid, yağ asidi, kolesterol analizleri
15 Trigliserid, yağ asidi, kolesterol analizleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1259471 Kanda protein, glukoz analizleri
2 1259472 Vitamin analizleri
3 1259473 Üre, ürik asit, kreatinin analizleri
4 1259474 Trigliserid, yağ asidi, kolesterol analizleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67421 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 67422 Veteriner Biyokimya için temel teknikleri kullanabilecek beceridedir
3 67423 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 67420 Gerek bağımsız gerekse farklı disiplinler ile ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır
5 67424 Veteriner Biyokimya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır
6 67425 Biyokimyasal bir çalışmada elde ettiği sonuçları değerlendirir, yorumlar ve bilimsel bir ortamda sözlü ve yazılı sunabilir
7 67426 Araştırma ve gözlem yetisine sahiptir, bilimsel bir konuyu araştırabilir ve sunum yaparak paylaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 4
2 4 5 4 4 5 4 4
3 4 5 4 4 5 4 4
4 4 5 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek