Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBK622 Enzimler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste, enzimlerin isimlendirmesinin ve sınıflandırılmasının, enzim-substrat kompleksinin, enzim reaksiyonlarının, enzim aktivasyonu ve inhibisyonunun öğretilmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Ali ERTEKİN (Head of Department) Professor Gül Fatma YARIM Associate Professor Sena ÇENESİZ Assistant Professor Cevat NİSBET Assistant Professor Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals. Sixth Edition Champe PC, Harvey RA, Ferrier DR 2010. Biochemistry (Lippincott's Illustrated Reviews Series). Lippincott Williams & Wilkins Sözbilir NB, Bayşu N. 2008. Biochemistry. Öncü Basımevi-Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enzimlerin isimlendirmesi ve sınıflandırılması, enzim-substrat kompleksi, "anahtar-kilit" modeli, enzim reaksiyonları, Michaelis-Menten kinetiği, Non-Michaelis-Menten kinetiği, enzim inhibisyonu ve aktivasyonu, kataliz mekanizmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enzimlerin isimlendirmesi ve sınıflandırılması
2 Enzimlerin isimlendirmesi ve sınıflandırılması
3 Enzimlerin isimlendirmesi ve sınıflandırılması
4 Enzimlerin isimlendirmesi ve sınıflandırılması
5 Enzim-substrat kompleksi, anahtar-kilit" modeli
6 Enzim-substrat kompleksi, anahtar-kilit" modeli
7 Enzim-substrat kompleksi, anahtar-kilit" modeli
8 Michaelis-Menten kinetiği
9 Michaelis-Menten kinetiği
10 Michaelis-Menten kinetiği
11 Non-Michaelis-Menten kinetiği
12 Non-Michaelis-Menten kinetiği
13 Non-Michaelis-Menten kinetiği
14 Enzim reaksiyonları, enzim inhibisyonu ve aktivasyonu, kataliz mekanizmaları
15 Enzim reaksiyonları, enzim inhibisyonu ve aktivasyonu, kataliz mekanizmaları
16 Enzim reaksiyonları, enzim inhibisyonu ve aktivasyonu, kataliz mekanizmaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
93849 1259483 Enzimlerin isimlendirmesi ve sınıflandırılması
93850 1259480 enzim-substrat kompleksi, anahtar-kilit" modeli
93851 1259481 Michaelis-Menten kinetiği
93852 1259484 Non-Michaelis-Menten kinetiği
93853 1259482 enzim reaksiyonları, enzim inhibisyonu ve aktivasyonu, kataliz mekanizmaları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67421 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 67422 Veteriner Biyokimya için temel teknikleri kullanabilecek beceridedir
3 67423 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 67420 Gerek bağımsız gerekse farklı disiplinler ile ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır
5 67424 Veteriner Biyokimya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır
6 67425 Biyokimyasal bir çalışmada elde ettiği sonuçları değerlendirir, yorumlar ve bilimsel bir ortamda sözlü ve yazılı sunabilir
7 67426 Araştırma ve gözlem yetisine sahiptir, bilimsel bir konuyu araştırabilir ve sunum yaparak paylaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
93849 5 3 3 3 3 3 3
93850 4 3 3 3 3 3 3
93851 4 3 3 3 3 3 3
93852 4 3 3 3 3 3 3
93853 4 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek