Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBK628 Enzim Analizlerinin Klinik Kullanımı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste, klinik örneklerde enzim aktivitelerinin ölçümünün ve sonuçların yorumlanmasının öğretilmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Ali ERTEKİN (Head of Department), Professor Gül Fatma YARIM, Associate Professor Sena ÇENESİZ, Associate Professor Cevat NİSBET, Associate Professor Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals,6thed., Academic Press, USA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klinik örneklerde enzim aktivitelerinin ölçümü,kanda hücre içi enzim miktarlarının artışının yorumlanması, doku ve organ hastalıklarının tanısında enzimolojik testlerin ve biyobelirteçlerin kullanımının yorumlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klinik örneklerde enzim aktivitelerinin ölçümü
2 Klinik örneklerde enzim aktivitelerinin ölçümü
3 Klinik örneklerde enzim aktivitelerinin ölçümü
4 Klinik örneklerde enzim aktivitelerinin ölçümü
5 Klinik örneklerde enzim aktivitelerinin ölçümü
6 Kanda hücre içi enzim miktarlarının artışının yorumlanması
7 Kanda hücre içi enzim miktarlarının artışının yorumlanması
8 Kanda hücre içi enzim miktarlarının artışının yorumlanması
9 Kanda hücre içi enzim miktarlarının artışının yorumlanması
10 Kanda hücre içi enzim miktarlarının artışının yorumlanması
11 Doku ve organ hastalıklarının tanısında enzimolojik testlerin ve biyobelirteçlerin kullanımının yorumlanması
12 Doku ve organ hastalıklarının tanısında enzimolojik testlerin ve biyobelirteçlerin kullanımının yorumlanması
13 Doku ve organ hastalıklarının tanısında enzimolojik testlerin ve biyobelirteçlerin kullanımının yorumlanması
14 Doku ve organ hastalıklarının tanısında enzimolojik testlerin ve biyobelirteçlerin kullanımının yorumlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1481556 Klinik örneklerde enzim aktivitelerinin ölçümü
2 1481557 Kanda hücre içi enzim miktarlarının artışının yorumlanması
3 1481558 Doku ve organ hastalıklarının tanısında enzimolojik testlerin ve biyobelirteçlerin kullanımının yorumlanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75153 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 75154 Veteriner Biyokimya için temel teknikleri kullanabilecek beceridedir
3 75155 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 75152 Gerek bağımsız gerekse farklı disiplinler ile ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır
5 75156 Veteriner Biyokimya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır
6 75157 Biyokimyasal bir çalışmada elde ettiği sonuçları değerlendirir, yorumlar ve bilimsel bir ortamda sözlü ve yazılı sunabilir
7 75158 Araştırma ve gözlem yetisine sahiptir, bilimsel bir konuyu araştırabilir ve sunum yaparak paylaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 4 3 3
2 3 4 3 3 4 3 3
3 3 4 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek