Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBK635 Klinik Biyokimya 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste, kan, idrar vb. çeşitli materyallerin kimyasal testlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Ali ERTEKİN (Head of Department), Professor Gül Fatma YARIM, Associate Professor Sena ÇENESİZ, Associate Professor Cevat NİSBET, Associate Professor Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals,6thed., Academic Press, USA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, endokrin bozukluklar tanı testleri, idrar tahlili, gaita muayenesi, beyin omurilik sıvısının kimyasal analizi ve efüzyonlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
13 Deney 6 1 6
20 Rapor Hazırlama 2 1 2
21 Rapor Sunma 2 1 2
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 33 33
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karaciğer fonksiyon testleri
2 Karaciğer fonksiyon testleri
3 Karaciğer fonksiyon testleri
4 Endokrin bozukluklar tanı testleri
5 Endokrin bozukluklar tanı testleri
6 Endokrin bozukluklar tanı testleri
7 İdrar tahlili, gaita muayenesi
8 İdrar tahlili, gaita muayenesi
9 İdrar tahlili, gaita muayenesi
10 Beyin omurilik sıvısının kimyasal analizi ve efüzyonlar
11 Beyin omurilik sıvısının kimyasal analizi ve efüzyonlar
12 Beyin omurilik sıvısının kimyasal analizi ve efüzyonlar
13 Böbrek fonksiyon testleri
14 Böbrek fonksiyon testleri
15 Böbrek fonksiyon testleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
91454 1481191 Karaciğer fonksiyon testleri
91455 1481193 endokrin bozukluklar tanı testleri
91456 1481194 idrar tahlili, gaita muayenesi
91457 1481192 beyin omurilik sıvısının kimyasal analizi ve efüzyonlar
91458 1481195 böbrek fonksiyon testleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75153 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 75154 Veteriner Biyokimya için temel teknikleri kullanabilecek beceridedir
3 75155 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 75152 Gerek bağımsız gerekse farklı disiplinler ile ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır
5 75156 Veteriner Biyokimya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır
6 75157 Biyokimyasal bir çalışmada elde ettiği sonuçları değerlendirir, yorumlar ve bilimsel bir ortamda sözlü ve yazılı sunabilir
7 75158 Araştırma ve gözlem yetisine sahiptir, bilimsel bir konuyu araştırabilir ve sunum yaparak paylaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
91454 3 4 3 3 4 4 4
91455 3 4 3 3 4 4 4
91456 3 4 3 3 4 4 4
91457 3 4 3 3 4 4 4
91458 3 4 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek