Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBK636 Hormonların Analiz Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste, hormon analiz yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Ali ERTEKİN (Head of Department), Professor Gül Fatma YARIM, Associate Professor Sena ÇENESİZ, Associate Professor Cevat NİSBET, Associate Professor Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Makin HLJ, Gower D.B. (2010). Steroid Analysis; 2nd ed., Springer Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals,6thed., Academic Press, USA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Antikor tabanlı immünolojik testler, kromotografik ölçümler, kütle spektroskopisi, nükleik asit tabanlı ölçümler, radyoimmunassay, enzim immünosorbent assay

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
13 Deney 6 1 6
20 Rapor Hazırlama 2 1 2
21 Rapor Sunma 2 1 2
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 33 33
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antikor tabanlı immünolojik testler
2 Antikor tabanlı immünolojik testler
3 Antikor tabanlı immünolojik testler
4 Kromotografik ölçümler
5 Kromotografik ölçümler
6 Kromotografik ölçümler
7 Nükleik asit tabanlı ölçümler
8 Nükleik asit tabanlı ölçümler
9 Nükleik asit tabanlı ölçümler
10 Radyoimmun assay
11 Radyoimmun assay
12 Radyoimmun assay
13 Enzim immünosorbent assay
14 Enzim immünosorbent assay
15 Enzim immünosorbent assay

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1481182 Antikor tabanlı immünolojik testler
2 1481183 Kromotografik ölçümler
3 1481184 Nükleik asit tabanlı ölçümler
4 1481185 Radyoimmun assay
5 1481181 Enzim immünosorbent assay

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75153 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 75154 Veteriner Biyokimya için temel teknikleri kullanabilecek beceridedir
3 75155 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 75152 Gerek bağımsız gerekse farklı disiplinler ile ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır
5 75156 Veteriner Biyokimya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır
6 75157 Biyokimyasal bir çalışmada elde ettiği sonuçları değerlendirir, yorumlar ve bilimsel bir ortamda sözlü ve yazılı sunabilir
7 75158 Araştırma ve gözlem yetisine sahiptir, bilimsel bir konuyu araştırabilir ve sunum yaparak paylaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 3 4 3 3
2 2 4 3 3 4 3 3
3 2 4 3 3 4 3 3
4 2 4 3 3 4 3 3
5 2 4 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek