Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBK702 Proteinlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste, proteinlerin yapı ve fonksiyonlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Ali ERTEKİN (Head of Department) Professor Gül Fatma YARIM Associate Professor Sena ÇENESİZ Assistant Professor Cevat NİSBET Assistant Professor Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Champe PC, Harvey RA, Ferrier DR 2010. Biochemistry (Lippincott's Illustrated Reviews Series). Lippincott Williams & Wilkins Sözbilir NB, Bayşu N. 2008. Biochemistry. Öncü Basımevi-Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Proteinlerin kimyasal sentezi, proteinlerin primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner yapısı, proteinlerin kimyasal özellikleri, hücresel fonksiyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proteinlerin kimyasal sentezi
2 Proteinlerin kimyasal sentezi
3 Proteinlerin kimyasal sentezi
4 Proteinlerin kimyasal sentezi
5 proteinlerin primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner yapısı,
6 proteinlerin primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner yapısı,
7 proteinlerin primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner yapısı,
8 proteinlerin primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner yapısı,
9 proteinlerin kimyasal özellikleri,
10 proteinlerin kimyasal özellikleri,
11 proteinlerin kimyasal özellikleri,
12 proteinlerin kimyasal özellikleri,
13 proteinlerin hücresel fonksiyonları
14 proteinlerin hücresel fonksiyonları
15 proteinlerin hücresel fonksiyonları
16 proteinlerin hücresel fonksiyonları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
93535 1375423 Proteinlerin kimyasal sentezi,
93536 1384616 proteinlerin primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner yapısı,
93537 1398335 proteinlerin kimyasal özellikleri,
93538 1399242 proteinlerin hücresel fonksiyonları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75145 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 75146 Temel biyokimyasal kavramları ve biyokimya laboratuvarında kullanılan teknikleri bilir ve biyokimyasal analizleri yapabilir
3 75147 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 75151 Eğitim ve araştırmada kendisi tarafından yönü belirlenmiş bilimsel çalışma perspektifine ve anlayışına sahiptir
5 75149 Yabancı bir dili uluslararası bilimsel etkinliklere katılabilecek düzeyde geliştirir
6 75150 Güncel bilimsel raporları takip eder, değerlendirir, biyokimya alanında bilimsel makale yazabilir ve yayınlatabilir
7 75148 Bilimsel bir konuda hipotez üretebilir, bu hipotezleri deneysel çalışmalar yaparak ortaya koyabilir ve bilimsel bir araştımayı yürütebilecek kuramsal ve uygulamalı birikime sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
93535 5 2 1 1 1 1 1
93536 5 2 1 1 1 1 1
93537 5 2 1 1 1 1 1
93538 4 3 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek