Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBK737 Karbonhidrat Metabolizması Hastalıkları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste, karbonhidrat metabolizması bozukluklarının öğretilmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Ali ERTEKİN (Head of Department) Professor Gül Fatma YARIM Associate Professor Sena ÇENESİZ Assistant Professor Cevat NİSBET Assistant Professor Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals, 6th ed., Academic Press, USA Sözbilir NB, Bayşu N. 2008. Biochemistry. Öncü Basımevi-Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hiperglisemi, hipoglisemi, diyabet, glikojen depo hastalıkları, galaktozemi, kalıtsal fruktoz intoleransı, glukoz-6-fosfat eksikliği, mukopolisakkaridozlar, lizozomal α-glukozidaz yetersizliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
13 Deney 6 1 6
20 Rapor Hazırlama 2 1 2
21 Rapor Sunma 2 1 2
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 33 33
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hiperglisemi, hipoglisemi glukoz-6-fosfat eksikliği
2 Hiperglisemi, hipoglisemi glukoz-6-fosfat eksikliği
3 Hiperglisemi, hipoglisemi glukoz-6-fosfat eksikliği
4 Hiperglisemi, hipoglisemi glukoz-6-fosfat eksikliği
5 diyabet, glikojen depo hastalıklarıdiyabet,
6 diyabet, glikojen depo hastalıkları
7 diyabet, glikojen depo hastalıkları
8 galaktozemi, kalıtsal fruktoz intoleransı
9 galaktozemi, kalıtsal fruktoz intoleransı
10 galaktozemi, kalıtsal fruktoz intoleransı
11 mukopolisakkaridozlar
12 mukopolisakkaridozlar
13 mukopolisakkaridozlar
14 lizozomal α-glukozidaz yetersizliği
15 lizozomal α-glukozidaz yetersizliği
16 lizozomal α-glukozidaz yetersizliği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
94146 1394990 Hiperglisemi, hipoglisemi glukoz-6-fosfat eksikliği
94147 1395095 diyabet, glikojen depo hastalıkları
94148 1398706 galaktozemi, kalıtsal fruktoz intoleransı
94149 1400541 mukopolisakkaridozlar
94150 1395278 lizozomal α-glukozidaz yetersizliği

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75145 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 75146 Temel biyokimyasal kavramları ve biyokimya laboratuvarında kullanılan teknikleri bilir ve biyokimyasal analizleri yapabilir
3 75147 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 75151 Eğitim ve araştırmada kendisi tarafından yönü belirlenmiş bilimsel çalışma perspektifine ve anlayışına sahiptir
5 75149 Yabancı bir dili uluslararası bilimsel etkinliklere katılabilecek düzeyde geliştirir
6 75150 Güncel bilimsel raporları takip eder, değerlendirir, biyokimya alanında bilimsel makale yazabilir ve yayınlatabilir
7 75148 Bilimsel bir konuda hipotez üretebilir, bu hipotezleri deneysel çalışmalar yaparak ortaya koyabilir ve bilimsel bir araştımayı yürütebilecek kuramsal ve uygulamalı birikime sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
94146 4 4 3 3 3 3 3
94147 4 4 3 3 3 3 3
94148 4 4 3 3 3 3 3
94149 4 4 3 3 3 3 3
94150 4 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek