Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBK762 Açlıkta ve Patolojik Hallerde Metabolizma 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste, açlık ve patolojik şartlarda metabolizmanın öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Ali ERTEKİN (Head of Department) Professor Gül Fatma YARIM Associate Professor Sena ÇENESİZ Assistant Professor Cevat NİSBET Assistant Professor Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals, 6th ed., Academic Press, USA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bazal metabolizma hızı, enerji rezervleri, karaciğer / kas glikojeni, protein koruma mekanizmaları, keton cisimleri metabolizması, açlık sırasında hormonal kontrol, böbreğin rolü, açlıkta karaciğerdeki yakıt metabolizması, diyabette yakıt metabolizması ve obezite vb.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bazal metabolizma hızı
2 Bazal metabolizma hızı
3 Bazal metabolizma hızı
4 enerji rezervleri, karaciğer / kas glikojeni
5 enerji rezervleri, karaciğer / kas glikojeni
6 enerji rezervleri, karaciğer / kas glikojeni
7 enerji rezervleri, karaciğer / kas glikojeni
8 protein koruma mekanizmaları
9 protein koruma mekanizmaları
10 protein koruma mekanizmaları
11 keton cisimleri metabolizması
12 keton cisimleri metabolizması
13 keton cisimleri metabolizması
14 açlık sırasında hormonal kontrol
15 açlık sırasında hormonal kontrol
16 açlık sırasında hormonal kontrol

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
94326 1421501 Bazal metabolizma hızı
94327 1423372 enerji rezervleri, karaciğer / kas glikojeni
94328 1427604 protein koruma mekanizmaları
94329 1414467 keton cisimleri metabolizması
94330 1415957 açlık sırasında hormonal kontrol

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75145 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 75146 Temel biyokimyasal kavramları ve biyokimya laboratuvarında kullanılan teknikleri bilir ve biyokimyasal analizleri yapabilir
3 75147 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 75151 Eğitim ve araştırmada kendisi tarafından yönü belirlenmiş bilimsel çalışma perspektifine ve anlayışına sahiptir
5 75149 Yabancı bir dili uluslararası bilimsel etkinliklere katılabilecek düzeyde geliştirir
6 75150 Güncel bilimsel raporları takip eder, değerlendirir, biyokimya alanında bilimsel makale yazabilir ve yayınlatabilir
7 75148 Bilimsel bir konuda hipotez üretebilir, bu hipotezleri deneysel çalışmalar yaparak ortaya koyabilir ve bilimsel bir araştımayı yürütebilecek kuramsal ve uygulamalı birikime sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
94326 3 4 2 2 2 2 2
94327 3 4 2 2 2 2 2
94328 3 4 2 2 2 2 2
94329 3 4 2 2 2 2 2
94330 3 4 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek