Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBK721 Sıvı Elektrolit Dengesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste sıvı elektrolit dengesinin öğretilmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Ali ERTEKİN (Head of Department) Professor Gül Fatma YARIM Associate Professor Sena ÇENESİZ Assistant Professor Cevat NİSBET Assistant Professor Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals. Sixth Edition Champe PC, Harvey RA, Ferrier DR 2010. Biochemistry (Lippincott's Illustrated Reviews Series). Lippincott Williams & Wilkins Sözbilir NB, Bayşu N. 2008. Biochemistry. Öncü Basımevi-Ankara Jayaraman J (2011). Laboratory Manual in Biochemistry. New Age International Pvt Ltd. Publishers Boyer RF (2011). Biochemistry Laboratory: Modern Theory and Techniques 2nd ed. Prentice Hall

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektrolitler, sıvı dengesi, vücut sıvılarının kompartımanları ve elektrolit bileşimi, sıvı ve elektrolit dengesi, asit-baz dengesinin renal mekanizmaları, elektrolit bozuklukları, asidoz, metabolik alkaloz

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 7 4 28
19 Beyin Fırtınası 7 4 28
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektrolitler, sıvı dengesi
2 Elektrolitler, sıvı dengesi
3 Elektrolitler, sıvı dengesi
4 vücut sıvılarının kompartımanları ve elektrolit bileşimi
5 vücut sıvılarının kompartımanları ve elektrolit bileşimi
6 vücut sıvılarının kompartımanları ve elektrolit bileşimi
7 sıvı ve elektrolit dengesi
8 sıvı ve elektrolit dengesi
9 sıvı ve elektrolit dengesi
10 asit-baz dengesinin renal mekanizmaları
11 asit-baz dengesinin renal mekanizmaları
12 asit-baz dengesinin renal mekanizmaları
13 asidoz, metabolik alkaloz
14 asidoz, metabolik alkaloz
15 asidoz, metabolik alkaloz
16 asidoz, metabolik alkaloz

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
93942 1482167 Elektrolitler, sıvı dengesi
93943 1482163 vücut sıvılarının kompartımanları ve elektrolit bileşimi
93944 1482166 sıvı ve elektrolit dengesi
93945 1482164 asit-baz dengesinin renal mekanizmaları
93946 1482165 asidoz, metabolik alkaloz

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75145 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 75146 Temel biyokimyasal kavramları ve biyokimya laboratuvarında kullanılan teknikleri bilir ve biyokimyasal analizleri yapabilir
3 75147 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 75151 Eğitim ve araştırmada kendisi tarafından yönü belirlenmiş bilimsel çalışma perspektifine ve anlayışına sahiptir
5 75149 Yabancı bir dili uluslararası bilimsel etkinliklere katılabilecek düzeyde geliştirir
6 75150 Güncel bilimsel raporları takip eder, değerlendirir, biyokimya alanında bilimsel makale yazabilir ve yayınlatabilir
7 75148 Bilimsel bir konuda hipotez üretebilir, bu hipotezleri deneysel çalışmalar yaparak ortaya koyabilir ve bilimsel bir araştımayı yürütebilecek kuramsal ve uygulamalı birikime sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
93942 3 4 2 1 2 1 1
93943 3 4 2 1 2 1 1
93944 3 4 2 1 2 1 1
93945 3 4 2 1 2 1 1
93946 3 4 2 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek