Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBK736 Biyokimyasal Testlerde Yöntem Seçimi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste, rutin biyokimyasal ve spesifik biyokimyasal testlerin seçiminin öğretilmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Ali ERTEKİN (Head of Department) Professor Gül Fatma YARIM Associate Professor Sena ÇENESİZ Assistant Professor Cevat NİSBET Assistant Professor Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Jayaraman J (2011). Laboratory Manual in Biochemistry. New Age International Pvt Ltd. Publishers Boyer RF (2011). Biochemistry Laboratory: Modern Theory and Techniques 2nd ed. Prentice Hall

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğrulanmış yöntem ve prosedürler, biyokimyasal testler için yöntem seçimi, yöntem performans özellikleri, metodolojilerdeki sınırlamalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
13 Deney 6 1 6
20 Rapor Hazırlama 2 1 2
21 Rapor Sunma 2 1 2
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 33 33
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğrulanmış yöntem ve prosedürler
2 Doğrulanmış yöntem ve prosedürler
3 Doğrulanmış yöntem ve prosedürler
4 Doğrulanmış yöntem ve prosedürler
5 biyokimyasal testler için yöntem seçimi
6 biyokimyasal testler için yöntem seçimi
7 biyokimyasal testler için yöntem seçimi
8 biyokimyasal testler için yöntem seçimi
9 yöntem performans özellikleri
10 yöntem performans özellikleri
11 yöntem performans özellikleri
12 yöntem performans özellikleri
13 metodolojilerdeki sınırlamalar
14 metodolojilerdeki sınırlamalar
15 metodolojilerdeki sınırlamalar
16 metodolojilerdeki sınırlamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
94136 1482217 Doğrulanmış yöntem ve prosedürler
94137 1482214 biyokimyasal testler için yöntem seçimi
94138 1482216 yöntem performans özellikleri
94139 1482215 metodolojilerdeki sınırlamalar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75145 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 75146 Temel biyokimyasal kavramları ve biyokimya laboratuvarında kullanılan teknikleri bilir ve biyokimyasal analizleri yapabilir
3 75147 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 75151 Eğitim ve araştırmada kendisi tarafından yönü belirlenmiş bilimsel çalışma perspektifine ve anlayışına sahiptir
5 75149 Yabancı bir dili uluslararası bilimsel etkinliklere katılabilecek düzeyde geliştirir
6 75150 Güncel bilimsel raporları takip eder, değerlendirir, biyokimya alanında bilimsel makale yazabilir ve yayınlatabilir
7 75148 Bilimsel bir konuda hipotez üretebilir, bu hipotezleri deneysel çalışmalar yaparak ortaya koyabilir ve bilimsel bir araştımayı yürütebilecek kuramsal ve uygulamalı birikime sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
94136 4 4 3 3 2 3 3
94137 4 4 3 3 2 3 3
94138 4 4 3 3 2 3 3
94139 4 4 3 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek