Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBK754 Sindirim Biyokimyası 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste, sindirim biyokimyasının öğretilmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Ali ERTEKİN (Head of Department) Professor Gül Fatma YARIM Associate Professor Sena ÇENESİZ Assistant Professor Cevat NİSBET Assistant Professor Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arneson W, Brickell J (2007). Clinical Chemistry: A Laboratory Perspective, 1st ed., F.A. Davis Company, Philadelphia Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals, 6th ed., Academic Press, USA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Protein sindirimi, yağ sindirim, karbonhidrat sindirimi, DNA ve RNA sindirimi, sindirim hormonları, sindirimde pH’ nın rolü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 7 4 28
19 Beyin Fırtınası 7 4 28
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Protein sindirimi, yağ sindirim, karbonhidrat sindirimi
2 Protein sindirimi, yağ sindirim, karbonhidrat sindirimi
3 Protein sindirimi, yağ sindirim, karbonhidrat sindirimi
4 Protein sindirimi, yağ sindirim, karbonhidrat sindirimi
5 DNA ve RNA sindirimi
6 DNA ve RNA sindirimi
7 DNA ve RNA sindirimi
8 DNA ve RNA sindirimi
9 sindirim hormonları
10 sindirim hormonları
11 sindirim hormonları
12 sindirim hormonları
13 sindirimde pH’ nın rolü
14 sindirimde pH’ nın rolü
15 sindirimde pH’ nın rolü
16 sindirimde pH’ nın rolü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
94266 1482471 Protein sindirimi, yağ sindirim, karbonhidrat sindirimi
94267 1482474 DNA ve RNA sindirimi
94268 1482472 sindirim hormonları
94269 1482473 sindirimde pH’ nın rolü

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75145 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 75146 Temel biyokimyasal kavramları ve biyokimya laboratuvarında kullanılan teknikleri bilir ve biyokimyasal analizleri yapabilir
3 75147 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 75151 Eğitim ve araştırmada kendisi tarafından yönü belirlenmiş bilimsel çalışma perspektifine ve anlayışına sahiptir
5 75149 Yabancı bir dili uluslararası bilimsel etkinliklere katılabilecek düzeyde geliştirir
6 75150 Güncel bilimsel raporları takip eder, değerlendirir, biyokimya alanında bilimsel makale yazabilir ve yayınlatabilir
7 75148 Bilimsel bir konuda hipotez üretebilir, bu hipotezleri deneysel çalışmalar yaparak ortaya koyabilir ve bilimsel bir araştımayı yürütebilecek kuramsal ve uygulamalı birikime sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
94266 3 4 2 2 2 2 2
94267 3 4 2 2 2 2 2
94268 3 4 2 2 2 2 2
94269 3 4 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek