Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK603 Temel İmmünoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bağışıklığın sınıflandırılması,sürdürülmesi, bağışıklık sağlayan moleküller, immun sistem hücre ve organları, dokularda immun yanıt gelişimi, humoral ve selüler immünite, aşılamalar, bağışıklığı oluşturan maddelerin hekimlikteki kullanım alanları, bağışıklık izleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Oktay GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Immunology: A short course. 5 th ed., 2003. Richard Coico, Geoffrey Sunshine, Eli Benjamini. 2- İmmünoloji. Serdar DİKER 3- Veterinary Immunology, An introduction, 5 th ed., Tizard IR., 1996. 4- Vaccine Protocols. Methods in Molecular Medicine. Andrew Robinson, Graham H Farrar, Christopher N. Wiblin1996. 5- Temel Mikrobiyoloji ve bağışıklık bilimi. Hakkı Bilgehan, 1994. 6- İmmunoloji. Osman ERGANİŞ, Ersin İSTANBULLUOĞLU.1993. 7- Clinical Immunology of the dog and cat. 2 nd ed., Michael J Day, 2008. 8- Practical Immunology,Frank C. Hay Olwyn M.R. Westwood,Fourth Edition, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İmmunolojinin tarihçesi, doğal ve kazanılmış bağışıklık mekanizmaları Bağışıklığın sınıflandırılması, doğal dirençte etkili faktörler, bağışıklık sistem hücreleri Bağışıklık sistem organları ve işleyişleri Fagositoz ve yangı mekanizmaları Komplement sistemi ve fonksiyonları Antijenler, antijen işlenme ve sunumu İmmunglobulinler ve işlevleri Hücresel immünite Bakterilere karşı immünite Viruslara karşı immun yanıt Fetal ve neonatal bağışıklık Mukozal bağışıklık ADCC, Aşırı duyarlılık reaksiyonları I-II,III, IV Aşılar, aşı kontrol ve immunyanıt takip yöntemleri Veteriner hekimlikte aşılar ve aşı katkı maddeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 5 1
7 Laboratuvar 5 20 1
10 Tartışma 3 5 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
10 Tartışma 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 4 10 40
48 Sözlü Sınav 2 1 2
54 Ev Ödevi 3 12 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İmmunoloji tarihçesi, bağışıklık-direnç kavramı
2 Bağışıklığın sınıflandırılması, doğal dirençte etkili faktörler, bağışıklık sistem hücreleri ve fonksiyonları Kan hücrelerinin ayırımı ve boyama yöntemleri ile gösterilmesi
3 Bağışıklık sistem organları ve işleyişleri kan hücre kültürünün yapılması
4 Fagositoz ve yangı mekanizmaları kan hücre kültürünün yapılması
5 Komplement sistemi ve fonksiyonları KFT ve uygulamaları
6 Antijen, antijen işlenme ve sunumu,bağışıklık sistemini uyaran antijenler antijen hazırlanması
7 İmmunglobulinler, yapısı, işlevi aglütinasyon testleri
8 Hücresel immünite-hücresel immünite takip yöntemleri aglütinasyon testleri
9 Bakteriyel immünite indirekt ELISA prensibi
10 Viruslara karşı immun yanıt Sınav indirekt ELISA uygulamaları
11 Mukozal bağışıklık Neonatal immünite sandwich ELISA
12 Aşırı duyarlılık reaksiyonları sandwich ELISA
13 Aşılar, aşı hazırlama yöntemleri Antijen antikor reaksiyonları (in vivo)
14 Veteriner hekimlikte yaygın kullanılan aşılar Antijen antikor reaksiyonları (in vitro)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1445568 İmmunglobulinlerin oluşum mekanizması ve fonksiyonlarının anlaşılması
2 1445573 Hücresel ve humoral immünyanıt gelişim mekanizmalarının kavranması
3 1445596 İmmünglobulinlerin in vitro olarak tespit edilmesi
4 1445606 Mikroorganizmalara karşı immünyanıt gelişim yollarının bilinmesi
5 1445677 Aşırıduyarlılık reaksiyonları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunması
6 1445702 Aşılama yöntemleri ve veteriner hekimlikte önemli aşıları bilmeli ve aşı kontrollerini yapabilmeli
7 1445703 Bulaşıcı bir enfeksiyon çıktığında veya çıkmadan evvel yapılacak uygulamalar hakkında çözüm getirebilme
8 1445706 Aşılama öncesi, sonrası ve enfeksiyonların indirekt teşhisi amacıyla serolojik testleri uygulayabilme ve sonuçları yorumlayabilme yeteneği kazandırılması

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
6
7
8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek