Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK604 Bakteriyel Kanatlı Hayvan Hastalıkları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Evcil kanatlılarda görülen bakteriyel hastalıkların etiyolojisi, kliniği, tanı ve sağaltımı ile korunma yolları anlatılır. Ayrıca nekropsi bulguları, patolojik tanı, biyogüvenlik uygulamaları ve aşılamalar hakkında bilgi verilen bir derstir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Alper ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İzgür, M, Akan, M. (2002). Kanatlı Hayvan Hastalıkları. Medisan Yayınları, Ankara 2. Calnec, B. W. (1997). Diseases of Poultry. Tenth Ed., Iowa State Univ Press, USA. 3. Jordan, F.T.W. (1990): Poultry Disease 3th., Eng. Lang. Book Society, Tindall. 4. McFerran, J.B. (1993). Virus infections of birds. Elsevier Sci. Pub., London. 5. Arda. M., Minbay, A., Aydın, N., Akay, Ö., İzgür, M. (1994). Kanatlı Hayvan Hastalıkları, Medisan Yayınları, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kanatlı hayvanlarda görülen bakteriyel hastalıklarla beraber kanatlı hayvanların immun sistemi, biyogüvenlik, serolojik görüntüleme ve özel teşhis yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 4 64
7 Laboratuvar 16 2 32
9 Problem Çözümü 16 2 32
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 1 4
54 Ev Ödevi 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kanatlı hayvan sektörü hakkında genel bilgi Non-infeksiyoz hastalıklar Vitamin eksiklikleri +1.ppt
2 Salmonella enfeksiyonları E. coli enfeksiyonları +2.ppt
3 Campylobacter enfeksiyonları, +3.ppt
4 Clostridial enfeksiyonlar +4.ppt
5 Pastörellozis 5.ppt
6 Tüberküloz 6.ppt
7 İnfeksiyöz Koriza 7.ppt
8 Mycoplasma enfeksiyonları 8.ppt
9 Streptokok ve Streptokok enfeksiyonları 9.ppt
10 Arasınav
11 Enterokok enfeksiyonları +23.ppt
12 Uygun örnekleme ve serolojik görüntüleme +24.ppt
13 Bakteriyel infeksiyonların teşhisi -25.ppt
14 Biyogüvenlik, Temizlik ve Dezenfeksiyon -27.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1395508 Aşılama öncesi-sonrası bağışıklık durumunu belirlemek ve enfeksiyonları teşhis etmek amacıyla yaygın olarak kullanılan serolojik yöntemleri uygulayacak ve sonuçlarını yorumlayabilecektir.
2 1405932 Kanatlı nekropsisini yaparak uygun marazi madde alım ve gönderimini yapabilecektir.
3 1400990 Kanatlıların bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter enfeksiyonlarda koruma ve kontrole yönelik gerekli tedbirleri alabilecektir.
4 1388191 Türkiye’de kanatlı sektörü ile ilgili temel bilgileri öğrenecek; ihbarı mecburi kanatlı hayvan hastalıklarına ait mevzuatları yorumlayarak uygulayabileceklerdir.
5 1399633 Kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik önlemleri alabilecek ve dezenfeksiyon işlemlerini yapabilecektir.
6 1382739 Zoonotik kanatlı enfeksiyonlarında teşhis, koruyuculuk uygulamaları ve idari uygulamaları yapabilecekler ve ulusal eradikasyon programlarına yönelik rapor hazırlayabilecektir.
7 1482969 Kanatlı hayvan hastalıklarına karşı uygun aşılama programları hazırlayabilecek ve uygulayabilecektir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
6
7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek