Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK616 Mantarlar ve Mikotik Enfeksiyonlar 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci; Mantarların sınıflandırılması, anatomik yapıları, fizyolojileri, üremeleri, laboratuar muayeneleri için materyal alınması, materyallerin muayenesi, aspergillozis, trikofitozis ve epidermofitozis gibi mikotik enfeksiyonlar hakkında bilgi edinecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Timur GÜLHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Temel Mikrobiyoloji, Genişletilmiş İkinci Baskı, Arda, M, (2000). 2. Genel Mikoloji, Sabri Sümer Nobel Yayın Dağıtım, (2006). 3. Diyagnostik Mikolojinin Temelleri, F Fisher, NB Cook, W.B. Saunders Company, Philadelphia, (1998). 4. Klinik Mantar Atlası, GS de Hoog, J Guarro, CBS, Netherlands, (2004).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Mantarların sınıflandırılması - Anatomik yapıları - Fizyolojileri - Üremeleri - Laboratuar muayeneleri için materyal alınması - Materyallerin muayenesi - Mikotik enfeksiyonlar - Aspergillozis - Trikofitozis - Epidermofitozis

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 2 32
6 Uygulama/Pratik 16 2 40
7 Laboratuvar 16 2 32
11 Soru-Yanıt 16 2 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mantarların sınıflandırılması Teşhis amacıyla numune alma
2 Mantarların morfolojik özellikleri Mantar besiyeri hazırlama
3 Mantarlarda büyüme ve üreme Marazi materyalin analizi
4 Mantarların beslenmesi, fizyolojisi ve metabolizması Mantar besiyerlerine ekim-1
5 Mantar plazmidleri, mantar virüsleri ve parazitizm Makroskobik muayene
6 Mantar hastalıklarında epidemiyoloji Mikroskobik muayene
7 Patojenik mantarların incelenmesi Mantar boyama-1
8 Arasınav
9 Patojen mantarların immunolojisi Natif inceleme
10 Preparat ve kültür hazırlama yöntemleri Laktofenol boyama
11 Trikofitozis, Mikrosporozis, Dermatofitozis Mantar besiyerlerine ekim-2
12 Rinosporozis, Spirotrikozis Mantar boyama-2
13 Aspergillozis, Blastomikozis, Histoplazmozis Allerjik testler
14 Kandidiazis, Koksidioidomikikozis, Kriptokokkozis Hayvan deneyi
15 Mikotoksinler ve mikotoksikozis Aflatoksin tespiti

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1473827 Mantar sistematiğinin öğrenilmesi
2 1473828 Kutan mikozisler hakkında yeterli bilgi edinilmesi
3 1473829 Sistemik mikozisler hakkında yeterli bilgi edinilmesi
4 1473830 Mantar hastalıklarında teşhis metotlarının öğrenilmesi
5 1473831 Mikotik enfeksiyonlarda profilaksi ve tedavinin öğretilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek