Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VST616 Atlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Atlarda Reprodüksiyon bilgisinin verilmesi ve Suni Tohumlama becerisinin kazanılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mesut ÇEVİK, Doç. Dr. Murat SELÇUK, Dr. Öğr. Üyesi Eser AKAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Hafez E.S.E.: Reproduction in Farm Animals.Fifth Edition, Philedelphia,1987. - Alaçam E.: Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon,Suni Tohumlama, Doğum ve İnfertilite. First Edition,Konya,1984. - Busch W, Löhle K, Peter W: Künstliche Besamung bei Nutztieren. Second Edition, Stuttgart, 1991. - Youngquist R.S., Threlfall W.R.: Current Therapy in Large Animal Theriogenology. Second Edition, Philedelphia,2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atlarda üreme sistemleri ve diğer reprodüktif özelliklerin ortaya konması ve bu hayvanlarda suni tohumlama yöntemlerinin uygulamalı olarak anlatılmasını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 12 2 24
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 10 10 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aygır genital organlarının anatomik ve fiziksel muayenesi Aygır genital organlarının muayenesi
2 Aygırların reprodüktif endokrinolojisi Aygırın sperma vermeye alıştırılması
3 Aygır ve kısraklarda görülen seksüel davranışlar Aygırdan spermanın alınması
4 Sperma toplama yöntemleri Aygır spermasının muayenesi
5 Spermanın değerlendirilmesi Sperma sulandırıcısının hazırlanması
6 Spermanın dondurulması Spermanın doze edilmesi ve dondurulması
7 Arasınav
8 Kısraklarda suni tohumlama Donmuş spermanın tohumlanmaya hazırlanması
9 Spermayla bulaşan hastalıklar Kısrağın aşım veya suni tohumlamaya hazırlanması
10 Kısrak genital organlarının muayenesi Donmuş sperma ile suni tohumlama
11 Kısraklarda reprodüktif endokrinoloji Taze sperma ile suni tohumlama
12 Östrus senkronizasyonu Aygırın doğal aşıma hazırlanması ve aşım
13 Aygırlarda infertilite Kısrak genital organların muayenesi
14 Kısraklarda infertilite Östrus siklusunun takibi ve ovulasyon zamanının belirlenmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1158094 Yüksek Lisans düzeyinde bilgi ve beceri elde edilmesi
2 1170229 İleri Androloji, Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon bilgisi
3 1174742 Atlarda dölverimi bilgisinin kazanılması
4 1163379 Kısraklarda suni tohumlama becerilerinin kazanılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67381 Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama alanında yeterli bilimsel teorik ve uygulama prensibine sahip olan kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen bireyler yetiştirmektir.
2 67382 Yüksek Lisans düzeyinde bilgi ve beceri elde edilmesi.
3 67389 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
4 67390 Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olma.
5 67387 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
6 67386 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 67385 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
8 67383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
9 67388 İleri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
10 67384 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2
2 3 2 2 2 4 1 3 2 3 3
3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3
4 2 4 3 2 3 1 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek