Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBESYL Seminer 927001 1 2 0

Dersin Amacı

Bu derste öğrencinin belirlenen seminer konusuyla ilgili detaylı bilgi edinmesi ve dönem sonunda sunabileceği bir semineri bitirmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mesut ÇEVİK, Doç. Dr. Murat SELÇUK, Dr. Öğr. Üyesi Eser AKAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenciler için güncel ve Reprodüksiyon alanındaki son gelişmeleri kapsayan ya da temel bir konuda bilgi birikimini artırmaya dönük bir seminer konusu belirlenerek akademik personele ve öğrencilere açık bir şekilde sunulması sağlanarak tartışılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
42 Seminer 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
24 Seminer 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
2 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
3 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
4 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
5 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
6 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
7 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
8 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
9 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
10 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
11 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
12 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
13 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
14 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
15 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
16 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222461 Bu dersin sonunda öğrenci; bilimsel bir konu ile ilgili bilgileri derleyebilme, analiz edebilme ve yorumlama becerisi kazanır
2 1222475 Literatür araştırması sonucunda elde edilen bilgileri akademik bir makale şekline getirme becerisi kazanır.
3 1222526 Literatür araştırması sonucunda elde edilen bilgileri bir topluluk karşısında en etkili biçimde sunabilme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67381 Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama alanında yeterli bilimsel teorik ve uygulama prensibine sahip olan kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen bireyler yetiştirmektir.
2 67382 Yüksek Lisans düzeyinde bilgi ve beceri elde edilmesi.
3 67389 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
4 67390 Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olma.
5 67387 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
6 67386 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 67385 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
8 67383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
9 67388 İleri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
10 67384 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3
2 3 2 1 3 4 4 4 4 4 3
3 4 3 3 4 2 5 5 3 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek