Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VST615 Sığırlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sığırlarda Reprodüksiyon bilgisinin verilmesi ve Suni Tohumlama becerisinin kazanılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mesut ÇEVİK, Doç. Dr. Murat SELÇUK, Dr. Öğr. Üyesi Eser AKAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Hafez E.S.E.: Reproduction in Farm Animals.Fifth Edition, Philedelphia,1987. - Alaçam E.: Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon,Suni Tohumlama, Doğum ve İnfertilite. First Edition,Konya,1984. - Busch W, Löhle K, Peter W: Künstliche Besamung bei Nutztieren. Second Edition, Stuttgart, 1991. - Youngquist R.S., Threlfall W.R.: Current Therapy in Large Animal Theriogenology. Second Edition, Philedelphia,2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sığırlarda üreme sistemleri ve diğer reprodüktif özelliklerin ortaya konması ve bu hayvanlarda suni tohumlama yöntemlerinin uygulamalı olarak anlatılmasını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 12 2 24
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 10 10 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sığırlarda genital organların yapısı Sığırlarda üreme organlarının muayenesi
2 Boğalarda genital organların morfolojik muayenesi Boğalarda androlojik muayene
3 Boğalardan sperma alma yöntemleri Boğalardan spermanın alınması
4 Boğa spermasının muayenesi ve değerlendirilmesi Boğa spermasının makroskobik ve mikroskobik muayenesi
5 Boğa spermasının kısa süreli saklanması Spermanın kısa süreli saklama prosedürleri
6 Boğa spermasının uzun süreli saklanması Spermanın uzun süreli saklama prosedürleri
7 Arasınav
8 İneklerde kızgınlık belirtileri İneklerde kızgınlığın izlenmesi
9 Sığırlarda kullanılan suni tohumlama yöntemleri İneklerin tohumlanmasında kullanılan suni tohumlama yöntemleri
10 İneklerde kızgınlık saptama yöntemleri İneklerde kızgınlığın gözlenmesi ve rektal bulgular
11 İneklerde en uygun tohumlama zamanı En uygun tohumlama zamanının belirlenmesi
12 Rekto-vajinal suni tohumlama yöntemi İneklerde rekto-vajinal suni tohumlama uygulamaları
13 Suni tohumlama sonrası gebelik oranlarını artırıcı yaklaşımlar Suni tohumlama uygulamaları sonrası yapılan intrauterin sağaltımlar
14 İneklerde östrus senkronizasyonu Östrus senkronizasyon uygulamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
89833 1446307 Yüksek Lisans düzeyinde bilgi ve beceri elde edilmesi
89834 1446313 İleri Androloji,Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon bilgisi
89835 1446323 Sığırlarda Reprodüksiyon bilgisi
89836 1446336 Sığırlarda suni tohumlama becerisinin kazanılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75113 Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama alanında yeterli bilimsel teorik ve uygulama prensibine sahip olan kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen bireyler yetiştirmektir.
2 75114 Yüksek Lisans düzeyinde bilgi ve beceri elde edilmesi.
3 75121 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
4 75122 Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olma.
5 75119 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
6 75118 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 75117 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
8 75115 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
9 75120 İleri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
10 75116 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
89833 2 2 3 4 5 4 3 5 4 4
89834 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3
89835 3 3 4 4 3 5 4 4 3 4
89836 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek