Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHB639 Besin Maddeleri ve Hayvan Beslemedeki Önemi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Besin maddelerinin içerik, fonksiyon ve metabolizmalarını, hayvanlardaki ihtiyaç düzeylerini, eksiklik veya fazlalığında ortaya çıkacak belirtilerin öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsmail KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın S, Yıldız G, Küçükersan MK, Küçükersan S, Şehu A, Saçaklı, P. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Pozitif, Ankara, 2011. Ensminger ME, Oldfield JE, Heinemann WW. Feeds and nutrition. Second edition, California, USA, 1990. McDonald P, Edwards RA, Greenhalgh JFD, Morgan CA. Animal nutrition. Sixth edition, Pearson Prentice Hall, 2001.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Besin maddelerinin tanımı, sınıflandırılması, su, karbonhidratlar, protein ve yağlar, vitamin ve minerallerin sindirim ve metabolizmaları organizmanın ihtiyaç düzeyi, eksiklik ve fazlalığında ortaya çıkacak belirtiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 10 12 120
10 Tartışma 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Besin maddelerinin, tanımı, sınıflandırılması YL. KARBONHİDRATLAR.ppt
2 Su ve metabolizması, su kaynakları, hayvanların su ihtiyacı
3 Karbonhidratların tanımı sınıflandırılması ve fonksiyonları
4 Tek mideli ve ruminantlarda karbonhidratların sindirim ve metabolizması
5 Lipidler ve metabolizması YL Lipidler.ppt
6 Proteinlerin tanımı, fonksiyonları YL proteinler.ppt
7 Tek mideli ve ruminantlarda proteinlerin sindirim ve metabolizması
8 Vitaminlerin sınıflandırılması, yağda eriyen vitaminler YL Vitaminler.ppt
9 Arasınav, Suda eriyen vitaminler
10 Mineral maddelerin tanımı ve makro mineraller Yl Mineraller.ppt
11 Makro mineraller
12 Mikro mineraller
13 Mikro mineraller
14 Besin madde yetersizliği ve fazlalığında ortaya çıkan bozuklukları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1437368 Besin maddelerini tanımlar, görevlerini bilir.
2 1437372 Su, karbonhidratl protein ve yağ, vitamin ve minerallerin sindirim ve metabolizmalarını bilir.
3 1437412 Hayvanların besin maddelerinin ihtiyaç düzeyi, eksiklik ve fazlalığında ortaya çıkacak belirtileri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75093 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 75094 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 75095 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 75096 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 75085 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 75084 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 75086 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 75087 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 76629 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 75088 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 75089 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 75090 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 75091 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 75092 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 76626 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 76627 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 76628 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 5 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4
2 3 4 5 5 4 4 3 3 3 4 3 4 5 4 5 4 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek