Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHB642 Konsantre Yemler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, hayvan beslemede kullanılan konsantre yemler alanında bilimsel ve teorik bilgileri aktarmak ve bu konularda bilgilerle donatılmış uzmanlar yetiştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zehra SELÇUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mc Donald, P., Edwards, R. A., Greenhalgh, J. F. D., Morgan C. A., Sinclair, L. A., Wilkinson, R. G. 2011. Animal Nutrition. 7 th edition. Pearson, England. www. pearsoned.co.uk. ISBN: 978-1-4082-0423-8. Kellems, R. O., Church, D. C. 2016. Livestock Feeds and Feeding. Çiftlik Hayvanlarının Yemleri ve Beslenmesi. Çeviri Editörleri: Alp, M., Kocabağlı, N. 6. Basımdan çeviri. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Mithatpaşa Cad. No: 74/4 Kızılay-Ankara. Tel: 0312 418 20 10. Sipariş: siparis@nobelyayin.com. ISBN: 978-605-320-450-3. Ergün, A., Tuncer, Ş. D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M. K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. 2016. Yemler, Yem hijyeni ve Teknolojisi, 6. baskı, Kardelen Ofset Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri San. Ltd. Şti., İncesu Cad. 96'lar Apartmanı 6/Y Kolej-ANKARA. Tel: 0312 432 13 78. ISBN: 975-97808-3-8.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvan beslemede kullanılan konsantre yemlerin sınıflandırılması, besin madde bileşenleri ve rasyonlarda kullanımları anlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
10 Tartışma 13 3 39
11 Soru-Yanıt 10 3 30
16 Alan Gezisi 3 4 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konsantre yemlerin tanımı, sınıflandırılması, buğdaygil ve baklagil tane yemlerinin genel özelliklerinin karşılaştırılması, antinutrisyonel faktörler Cam kavanozlarda saklanan buğdaygillerin ve baklagillerin demonstrasyonu
2 Buğdaygil tane yemleri; arpa, buğday, mısır, çavdar, yulaf, sorgum, tritikale, darı Buğdaygil örneklerinin demonstrasyonu, özellikleri ve rasyonlarda kullanım miktarları
3 Baklagil konsantre yemleri; bakla, yemlik bezelye, lüpenler, fiğ, burçak, soya fasulyesi, mercimek, adi mürdümük Baklagil örneklerinin demonstrasyonu, özellikleri ve rasyonlarda kullanım miktarları
4 Değirmencilik endüstrisi yan ürünleri; buğday unu endüstrisi yan ürünleri (kepek, razmol, bonkalit, ruşeym), mısır unu endüstrisi yan ürünleri ( kepek, mısır embriyosu), pirinç kepeği, Kepek, mısır embriyosu, razmol, bonkalit örneklerinin demonstrasyonu, özellikleri ve rasyonlarda kullanım miktarları
5 Nişasta endüstrisi yan ürünleri; mısır nişasta endüstrisi yan ürünleri (mısır ıslatma suyu, mısır embriyosu küspesi, mısır gluteni, mısır melası), patates nişastası endüstrisi yan ürünleri (patates posası, patates protein konsantresi) Nişasta endüstrisi yan ürünlerinin demonstrasyonu, özellikleri ve rasyonlarda kullanım miktarları
6 Şeker endüstrisi yan ürünleri; yaş şeker pancarı posası, kuru şeker pancarı posası, melaslı kuru pancar posası, melas, Şeker endüstrisi yan ürünlerinin demonstrasyonu, özellikleri ve rasyonlarda kullanım miktarları
7 Arasınav
8 Fermentasyon endüstrisi yan ürünleri; bira endüstrisi yan ürünleri ( malt çili, malt posası, bira mayası), alkol damıtma endüstrisi yan ürünleri (damıtma posası, damıtma çözünürleri, kurutulmuş damıtma çözünürlü posa), şarap endüstrisi yan ürünleri (üzüm cibresi, şarap mayası ve diğer meyve posaları) Fermentasyon, alkol damıtma ve şarap endüstrisi yan ürünlerinin demonstrasyonu, özellikleri ve rasyonlarda kullanım miktarları
9 Ekmek mayası endüstrisi yan ürünleri (ekmek mayası, melas şilempesi), meyve suyu endüstrisi yan ürünleri (elma posası, turunçgil posaları ve diğer meyve posaları) Ekmek mayası ve meyve suyu endüstrisi yan ürünlerinin demonstrasyonu, özellikleri ve rasyonlarda kullanım miktarları
10 Yağ endüstrisi yan ürünlerinin tanımı, küspe elde ediliş yöntemleri (hidrolik pres, devamlı pres, solvent ekstraksiyon), küspelerin besleyici değerini etkileyen faktörler Anlatılacak olan küspelerin tek tek demonstrasyonu, küspelerin genel özellikleri
11 Soya fasülyesi küspesi, ayçiçeği tohumu küspesi, pamuk tohumu küspesi, kolza küspesi, kanalo küspesi Soya fasülyesi küspesi, ayçiçeği tohumu küspesi, pamuk tohumu küspesi, kolza küspesi, kanalo küspesi demonstrasyonu, özellikleri ve rasyonlarda kullanım miktarları
12 Yer fıstığı küspesi, keten tohumu küspesi, fındık küspesi, susam küspesi, haşhaş küspesi, zeytin küspesi, Biyoyakıt endüstrisi yan ürünleri Yer fıstığı küspesi, keten tohumu küspesi, fındık küspesi, susam küspesi, haşhaş küspesi, zeytin küspesi, Biyoyakıt endüstrisi yan ürünleri demonstrasyonu, özellikleri ve rasyonlarda kullanım miktarları
13 Yemlik yağlar, önemi, sınıflandırılması, yemlik yağların değerliliğini etkileyen faktörler, yağlarda kalite kriterleri, yağların depolanması ve taşınmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, By-pass yağlar ve elde ediliş metotları Farklı yağların ve by-pass yağ numunelerinin demonstrasyonu ve rasyonlarda kullanım miktarları
14 Hayvansal yemler (et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, balık ve balık ürünleri, kanatlı ve kanatlı ürünleri), mineral yemler ve organik mineraller Hayvansal yemlerin ve mineral yemlerin demonstrasyonu ve rasyonlarda kullanım miktarları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1227885 Konsantre yemler ve hayvan beslemedeki önemi hakkında bilgi sahibidir
2 1227887 Konsantre yemlerin bileşimini ve hayvan beslemede kullanımını öğrenir
3 1227891 Endüstrisi yan ürünlerini öğrenir ve bunların hayvan beslemede kullanımı hakkında bilgi sahibi olur
4 1227919 Konsantre yemler ile beslemede oluşabilecek hastalıkları bilir ve koruyucu önlemleri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67361 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 67362 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 67363 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 67364 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 67353 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 67352 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 67354 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 67355 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 68897 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 67356 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 67357 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 67358 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 67359 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 67360 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 68894 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 68895 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 68896 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5
2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5
3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5
4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek