Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHB643 Yem Katkı Maddeleri ve Yem Teknolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Rasyonları besin değerliği yönünden tamamlamak için gereken katkı maddelerini tanıtmak ve nasıl kullanılmaları gerektiğini öğretmek ve hayvan beslemede kullanılan yem maddelerinin işlenme yöntemleri ve bu işlemin hayvan sağlığı ve yem değerliği üzerine olan etkilerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Buğra Genç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ensminger, M.E., Oldfield, J.E., Hienemann, W.W. (1990). Feeds and Nutrition. 2nd ed. The Ensminger Publishing, California. Coşkun, B., Şeker, E., İnal, F. 2000 Yemler ve Teknolojisi, 3. baskı, Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi yayın ünitesi, KONYA A, Ergün., Ş.D, Tuncer, İ, Çolpan, S, Yalçın., G, Yıldız., K, Küçükersan., S,Küçükersan., P, Saçaklı. (2011). Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi. Pozitif Matbaacılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Amaca yönelik olarak rasyonun eksiklerini tamamlayacak ve yemlerin muamele gerektiren durumlarda hangi maddelerle nasıl muamele edilmesi gerektiğine ait bilgileri içerir. Yem maddelerinin işlenme gereksinimi. Yemlerin kaynaklarına göre işlenme yöntemleri. Yemlerin işlenmesinin hayvan sağlığı üzerine etkileri. İşlenmiş yemlerin hayvan rasyonlarında kullanımı. İşleme tabi tutulmuş yemlerin depolanma ve hayvanlara sunum şartlarına ilişkin bilgileri kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
11 Soru-Yanıt 13 1 13
28 Makale Kritik Etme 5 5 25
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yem katkı maddelerinin tanımı ve sınıflandırılması
2 Antioksidanlar, prezervatifler ve antifungaller
3 Bağlayıcılar, asitlik düzenleyiciler, tampon maddeler
4 Denatüranlar, duyusal katkı maddeler
5 Silaj katkı maddeleri
6 Renklendiriciler, lezzet artırıcılar, vitamin benzerimaddeler
7 Arasınav
8 Aminoasitler, İz elementler, organik elementler
9 Korunmuş yağlar, korunmuş proteinler, üre ve diğer NPN bileşikleri
10 Enzimler, bitki ekstrakları
11 Probiyotikler, prebiyotikler
12 Yemlerin işlenme amaçları, Kaba yemlere uygulanan yem teknolojisi
13 Konsantre yemlere uygulanan yem teknolojisi
14 Karma yem hazırlama teknolojisi Yem katkı maddelerine ilişkin yasal düzenlemeler
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1220784 Yem katkı maddelerini tanır ve sınıflandırabilir.
2 1220790 Rasyonlara yem katkı maddelerinin ilavesi hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67361 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 67362 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 67363 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 67364 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 67353 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 67352 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 67354 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 67355 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 68897 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 67356 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 67357 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 67358 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 67359 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 67360 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 68894 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 68895 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 68896 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek