Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHB644 Yem Değerlendirme Sistemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Hayvan yemlerinin enerji ve protein yönünden değerliğinin belirlenmesinde kullanılan sistemleri öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Buğra Genç, Prof. Dr. İsmail Kaya, Prof. Dr. Nurcan Çetinkaya, Doç. Dr. Zehra Selçuk, Doç. Dr. Mustafa Salman, Yrd. Doç. Dr. Habip Muruz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 2014 Pozitif Matbaacılık Ankara

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enerji değerlendirme sistemleri Protein değerlendirme sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 1 15 15
19 Beyin Fırtınası 2 15 30
24 Seminer 2 15 30
29 Bireysel Çalışma 3 15 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ruminantlar için enerji değerlendirme sistemleri Eski net enerji sistemi
2 Net enerji veya Nişasta eşdeğeri sistemi İskandinav yem birimi
3 Toplam sindirilebilir besin maddeleri Metabolize olabilir enerji
4 İn vitro yöntemler Klasik sindirim denemeleri
5 Enzimatik metot Gaz üretim tekniği
6 İn situ yöntem Net enerji sistemleri
7 Kanatlılar için enerji değerlendirme sistemleri
8 Metabolize olabilir enerji
9 Vize Arasınav
10 Protein değerlendirme sistemleri
11 Kimyasal Metotlar
12 Biyolojik metotlar
13 Mikrobiyolojik metotlar
14 Ruminantlarda protein değerlendirme sistemleri
15 Ruminantlarda protein değerlendirme sistemleri
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1246628 Yemlerin enerji değerliğini hesaplama yöntemlerini bilir.
2 1246629 Yemlerin protein değerliğini hesaplama yöntemlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67361 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 67362 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 67363 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 67364 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 67353 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 67352 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 67354 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 67355 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 68897 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 67356 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 67357 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 67358 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 67359 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 67360 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 68894 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 68895 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 68896 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek