Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHB645 Yem Güvenliği ve Mevzuatı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Yem-Gıda Güvenirliği

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zehra Selçuk

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Yem Hijyeni Yönetmeliği

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
10 Tartışma 3 3 9
11 Soru-Yanıt 5 2 10
28 Makale Kritik Etme 3 4 12
29 Bireysel Çalışma 10 6 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu
2 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
3 Veetriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
4 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
5 Yem Hijyeni Yönetmeliği
6 Yem Hijyeni Yönetmeliği
7 Yem Hijyeni Yönetmeliği
8 Yem Hijyeni Yönetmeliği
9 Arasınav
10 HACCP tanımı
11 HACCP sisteminin prensipleri
12 HACCP sisteminin prensipleri
13 ISO 22000
14 Resmi Kontroller

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1246638 Yem hijyenini sağlayamak
2 1246639 Yem-Gıda güvenirliğini sağlamak
3 1246640 HACCP hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67361 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 67362 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 67363 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 67364 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 67353 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 67352 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 67354 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 67355 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 68897 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 67356 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 67357 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 67358 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 67359 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 67360 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 68894 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 68895 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 68896 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek