Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHB646 Ruminant Besleme ve Ruminant Beslenme Hastalıkları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Ruminantların besin madde ihtiyaçları ve yem tüketimi, değişik fizyolojik dönemlerde beslenmesi ve beslenmeye bağlı hastalıklar hakkında bilgi verilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zehra Selçuk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ensminger ME, Oldfield JE, Heinemann WW. Feeds and nutrition. Second edition, California, USA, 1990. McDonald P, Edwards RA, Greenhalgh JFD, Morgan CA. Animal nutrition. Sixth edition, Pearson Prentice Hall, 2001. Kellems RO, Church DC. Livestock feeds and feeding. Fifth edition, Pearson Prentice Hall, USA, 2002. Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın S, Yıldız G, Küçükersan MK, Küçükersan S, Şehu A., Saçaklı, P. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Pozitif, Ankara, 2011. Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Hastalıkları, H.D. Umucalılar, N. Gülşen, Konya 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ruminanatlarda sindirim sistemi, büyükbaş ve küçükbaş ruminantların besin madde ve enerji ihtiyaçları, yem tüketimi, büyüme ve verim dönemlerinde beslenmeleri ve beslenmeye bağlı hastalıklar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 13 3 39
11 Soru-Yanıt 13 3 39
16 Alan Gezisi 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 1 12 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ruminantlarda sindirim sistemi, sindirim ve metabolizma RUMİNANT BESl ve BESL HAST.ppt
2 Ruminantlar beslemede yemler ve yem tüketimi RUMİNANT BESl ve BESL HAST.ppt
3 Ruminantların protein ve enerji ihtiyaçları RUMİNANT BESl ve BESL HAST.ppt
4 Ruminantların su, mineral madde ve vitamin ihtiyaçları RUMİNANT BESl ve BESL HAST.ppt
5 Yeni doğan ruminantların beslenmesi RUMİNANT BESl ve BESL HAST.ppt
6 Damızlık ruminantların beslenmesi RUMİNANT BESl ve BESL HAST.ppt
7 Arasınav
8 Besi sığırlarının beslenmesi RUMİNANT BESl ve BESL HAST.ppt
9 Süt ineklerinin beslenmesi RUMİNANT BESl ve BESL HAST.ppt
10 Koyunların beslenmesi RUMİNANT BESl ve BESL HAST.ppt
11 Keçilerin beslenmesi RUMİNANT BESl ve BESL HAST.ppt
12 Besi sığırlarında beslenmeye bağlı hastalıkları RUMİNANT BESl ve BESL HAST.ppt
13 Süt ineklerinde beslenmeye bağlı hastalıkları RUMİNANT BESl ve BESL HAST.ppt
14 Koyunların ve keçilerin beslenmeye bağlı hastalıkları RUMİNANT BESl ve BESL HAST.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1452394 Ruminantların beslenme özellikleri ve yemler hakkında bilgi sahibi olur.
2 1452397 Ruminantların besin madde, enerji ihtiyaçları konularını öğrenir.
3 1452398 Yeni doğan ruminantlar ile damızlık ruminantların beslenmesini bilir.
4 1452405 Besi ve süt üretimi amaçlı sığırların beslenmesi ve beslenmeye bağlı hastalıkları bilir.
5 1452410 Koyun ve keçilerin beslenmesi ve beslenmeye bağlı hastalıkları öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75093 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 75094 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 75095 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 75096 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 75085 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 75084 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 75086 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 75087 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 76629 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 75088 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 75089 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 75090 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 75091 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 75092 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 76626 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 76627 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 76628 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 3 3 3
4
5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek