Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHB653 Domuz Besleme ve Beslenme Hastalıkları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Domuzların enerji ve besin madde ihtiyaçları, domuz beslemede kullanılan yemlerin öğrenilmesi Energy and nutrients requirements of swine and feeds used in swine nutrition

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsmail KAYA, Prof. Dr. Nurcan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Zehra SELÇUK, Doç Dr. Mustafa SALMAN, Dr. Öğrt. Üyesi Buğra GENÇ, Dr. Öğrt. Üyesi Habip Muruz.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ensminger, M.E., Oldfield, J.E., Hienemann, W.W. (1990). Feeds and Nutrition. 2nd ed. The Ensminger Publishing, California. McDonald P, Edwards RA, Greenhalgh JFD, Morgan CA. Animal nutrition. Sixth edition, Pearson Prentice Hall, 2001. Kellems RO, Church DC. Livestock feeds and feeding. Fifth edition, Pearson Prentice Hall, USA, 2002. A, Ergün., Ş.D, Tuncer, İ, Çolpan, S, Yalçın., G, Yıldız., K, Küçükersan., S, Küçükersan., P, Saçaklı. (2011). Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi. Pozitif Matbaacılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Domuzlarda sindirim sistemi, enerji ve besin madde ihtiyaçları, beslemede kullanılan yemler, damızlık öncesi besleme, gebelerin beslenmesi, laktasyonda besleme, yavruların beslenmesi Digestive system in swine, energy and nutrient requirements of swine, feeds used in swine nutrition, nutrition for breeding, gestation and lactation, nutrition of piglets

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 14 5 70
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Domuzlarda sindirim sisteminin anatomik yapısı ve fizyolojik özellikleri
2 Domuzlarda mineral, vitamin ve enerji ihtiyacı
3 Mineral, vitamin and protein requirements of swine
4 Domuz beslemede kullanılan yemler
5 Damızlık öncesi besleme
6 Gebelik döneminde besleme
7 Laktasyon döneminde besleme
8 VİZE SINAVI
9 Yavruların beslenmesi
10 Büyüme döneminde besleme
11 Besi teknikleri
12 Yemlerin sindirilebilirliğini artırma için uygulanan metotlar
13 Yemlerin sindirilebilirliğini artırma için uygulanan metotlar
14 Pratik besleme teknikleri
15 Pratik besleme teknikleri
16 FİNAL SINAV

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1211689 Domuzlarda sindirim sisteminin anatomik ve fizyolojik özelliklerini bilir
2 1211705 Domuzlarda kuru madde, enerji ve besin maddeleri gereksinimlerine ilişkin bilgi sahibi olur
3 1211706 Domuzların fizyolojik dönemlere göre beslenmesine ilişkin bilgi sahibi olur
4 1211750 Domuz beslemede kullanılan yemleri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67361 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 67362 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 67363 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 67364 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 67353 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 67352 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 67354 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 67355 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 68897 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 67356 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 67357 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 67358 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 67359 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 67360 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 68894 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 68895 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 68896 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4
2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2
3 2 2 2 4 3 4 3 3 4 2 4 2 4 4 4 3 3
4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek