Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHB654 Laboratuar Hayvanlarının Beslenmesi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Laboratuar hayvanı ile yapılan çalışmalarda bu hayvanların beslenmesinin önemi hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa SALMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nutrient Requirements of Laboratory Animals. Fourth Revised Edition, 1995, National Research Council

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Laboratuar hayvanlarında türlere özel besin maddeleri ihtiyaçları, fizyolojik dönemlerine göre diyetlerinin düzenlenmesi ve hastalıkları konularını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuar hayvanları ve beslenmelerinin önemi
2 Laboratuar hayvanlarının beslenmesinde genel prensipler
3 Rodent beslenmesinde genel prensipler
4 Rodent beslenmesinde genel prensipler
5 Fare beslenmesi
6 Sıçan beslenmesi
7 Hamster beslenmesi
8 VİZE SINAVI
9 Kobay beslenmesi
10 Tavşan beslenmesi
11 Rodentlerde beslenmeye bağlı bozukluklar
12 Laboratuar hayvan yemleri, Laboratuar hayvanlarında diyet tipleri
13 Araştırma diyetleri
14 Beslenme hastalıkları
15 Beslenme hastalıkları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1211770 Laboratuar hayvanlarında türlere göre besin maddesi ihtiyaçlarını öğrenir Knows nutrient requirements of laboratory animals by species
2 1211795 Laboratuar hayvanlarının fizyolojik dönemlerine göre diyet düzenlenmesi hakkında bilgi sahibi olur. knows periods of physiological regulation of the diet of laboratory animals

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67361 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 67362 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 67363 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 67364 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 67353 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 67352 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 67354 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 67355 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 68897 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 67356 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 67357 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 67358 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 67359 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 67360 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 68894 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 68895 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 68896 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4
2 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek