Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İVHB644 Feed Evaluation Systems  927003 1 1 6

Dersin Amacı

Yemlerde protein ve enerji değerlendirme sistemlerinin hayvan türlerine göre öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsmail KAYA

Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders ham protein, sindirilebilir ham protein, monogastrik ve ruminantlar için protein kalitesinin ölçülmesi konularını içerir. Bu ders brüt enerji, sindirilebilir enerji, metbolize olabilir enerji, net enerji, ruminanatlar, kanatlılar, atlar için enerji sistemleri konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 10 2 20
10 Tartışma 10 2 20
28 Makale Kritik Etme 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
54 Ev Ödevi 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yem değerlendirme sistemlerinin tanımı Protein değerlendirme sistemlerinin tanımı Enerji değerlendirme sistemlerinin tanımı
2 Ham protein ve sindirilebilir ham protein Endojen azotun belirlenmesi Azot dengesi
3 Biyolojik değer, kimyasal sıralama, esansiyel amino asit indeksi
4 Ruminantlarda rasyonun azot fraksiyonunun parçalanabilirliği
5 İn vivo ve in sacco yöntemlerle parçalanabilirliğin ölçülmesi
6 Azot parçalanabilirliğinin belirlenmesinde laboratuar prosedürleri
7 Rumende parçalanabilen protein, mikrobiyel ham protein, mikrobiyel protein kalitesi, metabolize olabilir protein
8 Enerjinin tanımı, brüt enerji ve ölçülmesi Sindirilebilir enerji, metabolize olabilir enerji, net enerji
9 Metabolize olabilir enerjinin kullanımı Enerji sistemleri ve modelleri
10 Ruminantlar için enerji sistemleri-eski net enerji sistemi, net enerji veya nişasta eşdeğeri sistemleri
11 İskandinav yem birimi, toplam sindirilebilir besin maddeleri, metabolize olabilir enerji
12 Klasik sindirim denemesi Kimyasal metot, enzimatik metot
13 Gaz üretim tekniği İn situ yöntem
14 Net enerji sistemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1305416 Ham protein ve sindirilebilir ham protein hakkında bilgi sahibi olur.
2 1305417 Monogastrik ve ruminant hayvanlar için protein kalitesi hakkında bilgi sahibi olur.
3 1305418 Enerji ve dağılımı hakkında bilgi sahibi olur.
4 1305419 Ruminantlar ve kanatlılarda enerji sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67361 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 67362 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 67363 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 67364 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 67353 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 67352 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 67354 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 67355 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 68897 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 67356 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 67357 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 67358 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 67359 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 67360 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 68894 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 68895 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 68896 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek