Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İVHB650 Medhods of Ration Formulation 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Çiftliklerde ve yem fabrikalarında gerekli olan rasyonların hazırlanmasında ana ilkeler ve teknikleri ile yem maddelerinin çeşitli rasyonlarda kullanılabilme miktarlarını bilen, farklı yaşlardaki farklı hayvan türleri özellikle kanatlı ve ruminantlar için rasyon hazırlayabilen uzmanlar yetiştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Habip Muruz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Sarı M, Bolat D, Çerçi İ H, Önol A G, Deniz S, Azman M A, Şahin K, Güler T, Tatlı Seven P, Karslı M A, Şahin N, Nursoy H, Çiftçi M, Bingöl N T (2008). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Medipress Matbaacılık Yayıncılık Ltd..Şti., Malatya. 2)Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın S, Yıldız G, Küçükersan MK, Küçükersan S, Şehu A Yemler Yem Hijyeni ve Teknolojisi Pozitif, Ankara. 2004 3)Pesti GM, Miller BR Animal Feed Formulation-Economics and Computer Applications 1993 Chapman and Hall, London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çiftliklerde ve yem fabrikalarında gerekli olan rasyonların hazırlanmasında ana ilkeler ve teknikler Yem maddelerinin çeşitli rasyonlarda kullanılabilme miktarları Farklı yaşlardaki farklı hayvan türleri özellikle kanatlı ve ruminantlar için rasyon hazırlama Hayvanlarda beslenme şekline bağlı ortaya çıkan metabolik problemlerin rasyon düzenlemesi yoluyla çözümleme yolları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 4 48
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
10 Tartışma 12 2 24
11 Soru-Yanıt 12 3 36
29 Bireysel Çalışma 12 1 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rasyon, Dengeli rasyon, Besleme standartları
2 Rasyon hazırlanmasını etkileyen faktörlerin genel sınıflaması
3 Rasyon hazırlanmasını etkileyen hayvan ile ilgili faktörler
4 Hayvanların kurumadde, enerji ve besin madde gereksinimlerinin belirlenmesi
5 Rasyon hazırlanmasını etkileyen yem ile ilgili faktörler
6 Konsantre yem karmalarının dengelenmesinde göz önünde bulundurulacak faktörler
7 Arasınav
8 Rasyon hazırlanmasını etkileyen maliyet ile ilgili faktörler
9 Rasyon hazırlama teknikleri
10 Pearson kare metodu ile rasyon hazırlama
11 Deneme yanılma metodu ile rasyon hazırlama
12 Denklem metodu ile rasyon hazırlama
13 Bilgisayar metodu ile rasyon hazırlama
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1305209 Çiftliklerde ve yem fabrikalarında gerekli olan rasyonların hazırlanmasında ana ilkeler ve teknikleri bilir.
2 1305210 Yem maddelerinin çeşitli rasyonlarda kullanılabilme miktarlarını bilir
3 1305211 Farklı yaşlardaki farklı hayvan türleri özellikle kanatlı ve ruminantlar için rasyon hazırlamayı bilir.
4 1305212 Hayvanlarda beslenme şekline bağlı ortaya çıkan metabolik problemlerin rasyon düzenlemesi yoluyla çözümleme yollarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67361 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 67362 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 67363 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 67364 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 67353 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 67352 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 67354 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 67355 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 68897 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 67356 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 67357 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 67358 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 67359 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 67360 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 68894 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 68895 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 68896 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2
2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3
3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2
4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek