Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHB658 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bilimsel araştırmaların kapsamını, bilimsel bilgiye erişimi, veri toplama yöntemlerini öğrenme, bilimsel metinleri okuma, anlama ve veri analizi yapabilme ve bilimsel etik konularında bilgi sahibi olma ve etik dışı davranışları önlemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa SALMAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Yalçın Karagöz Aralık 2019 / 1. Baskı / 668 Syf.

Dersin İçeriği

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Dersleri kapsamlı bir şekilde verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 4 16
19 Beyin Fırtınası 5 10 50
20 Rapor Hazırlama 1 4 4
21 Rapor Sunma 1 4 4
27 Makale Yazma 2 5 10
28 Makale Kritik Etme 5 4 20
29 Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 5 5 25
36 Rapor 1 4 4
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Bilgi ve Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş
2 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
3 Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri
4 Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308050 Bilimsel araştırmaların kapsamını ve temellerini öğrenir
2 1308051 Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olur ve etik dışı davranışları önleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67361 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 67362 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 67363 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 67364 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 67353 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 67352 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 67354 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 67355 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 68897 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 67356 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 67357 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 67358 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 67359 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 67360 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 68894 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 68895 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 68896 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek