Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHB643 Yem Katkı Maddeleri ve Yem Teknolojisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yem katkı maddelerini ve elde edilmelerinde kullanılan teknolojileri tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Buğra GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ensminger ME, Oldfield JE, Heinemann WW. Feeds and nutrition. Second edition, California, USA, 1990. Pond, P.g., Churh,P.D., Pond,K.R., 1997 Basic Animal Nutrition and Feeding.Jhon Wiley and Sons.USA. McDonald P, Edwards RA, Greenhalgh JFD, Morgan CA. Animal nutrition.Sixth edition, Pearson Prentice Hall, 2001. Kellems RO, Church DC. Livestock feeds and feeding. Fifth edition,Pearson Prentice Hall, USA, 2002. Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın S, Yıldız G, Küçükersan MK,Küçükersan S, Şehu A, Saçaklı, P. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Pozitif, Ankara, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Teknolojik Katkılar Duyusal Katkılar Besinsel Katkılar Zooteknik Katkılar Diğer Katkılar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 1 14 14
9 Problem Çözümü 1 14 14
10 Tartışma 2 14 28
14 Gözlem 2 14 28
19 Beyin Fırtınası 2 14 28
24 Seminer 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Teknolojik katkılar yem katkı maddeleri.pptx
2 Koruyucular, Antioksidanlar yem katkı maddeleri.pptx
3 Emülgatörler ve Stabilizatörler, yem katkı maddeleri.pptx
4 Asitlik düzenleyiciler, Jel ajanlar yem katkı maddeleri.pptx
5 Bağlayıcılar, Topaklaşmayı Önleyiciler ve Koagulanlar yem katkı maddeleri.pptx
6 Radyonükleid Kontaminasyondan Koruyucular, Silaj Katkıları yem katkı maddeleri.pptx
7 Duyusal Katkılar, Renklendiriciler, Aromatikler ve iştah artırıcılar yem katkı maddeleri.pptx
8 Besinsel Katkılar, Vitaminler, Provitaminler, Aynı Etkiyi Veren Kimyevi Maddeler yem katkı maddeleri.pptx
9 Vize yem katkı maddeleri.pptx
10 İzelementler, Amino asitler- amino asitlerin tuzları ve analogları, Üre ve Deriveleri
11 Zooteknik Katkılar, Sindirimi Düzenleyiciler, Bağırsak Flora Stabilizatörleri yem katkı maddeleri.pptx
12 Çevreyi olumlu etkileyen katkılar, Diğer zooteknik katkılar yem katkı maddeleri.pptx
13 Koksidiyostatlar ve Histomonostatlar yem katkı maddeleri.pptx
14 Diğer Katkılar yem katkı maddeleri.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280194 Yem katkı maddelerini tanır
2 1280195 Yem katkı maddelerinin uygulanmasını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67361 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 67362 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 67363 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 67364 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 67353 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 67352 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 67354 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 67355 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 68897 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 67356 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 67357 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 67358 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 67359 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 67360 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 68894 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 68895 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 68896 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2
2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek