Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHB645 Yem Güvenliği ve Mevzuatı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yem-Gıda Güvenirliği hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zehra Selçuk

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Yem Hijyeni Yönetmeliği

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 3 1 3
11 Soru-Yanıt 5 3 15
28 Makale Kritik Etme 5 6 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 8 12 96

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
2 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
3 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
4 Yem Hijyeni Yönetmeliği
5 Yem Hijyeni Yönetmeliği
6 Ön gereksinim programları
7 Ön gereksinimim programları
8 Arasınav
9 HACCP sisteminin tanımı
10 HACCP sisteminin prensipleri
11 HACCP sisteminin prensipleri
12 HACCP sisteminin prensipleri
13 ISO 22000
14 Resmi kontroller

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1521892 Yem-Gıda Güvenirliğini bilir
2 1521893 HACCP sistemini bilir
3 1521894 Resmi Kontrolleri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75093 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 75094 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 75095 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 75096 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 75085 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 75084 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 75086 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 75087 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 76629 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 75088 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 75089 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 75090 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 75091 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 75092 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 76626 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 76627 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 76628 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek