Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHB652 Balık Besleme ve Beslenme Hastalıkları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Balık beslemenin temel ilkeleri, balıkların enerji ve besin maddeleri ihtiyacı, yem tüketim davranışları, yem formları konularının öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi habip Muruz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Korkut, A. Y., Hoşsu, B., Fırat Kop, A. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi I ve II. Ege üniversitesi su ürünleri fakültesi yayınları No: 54, Ege Üniversitesi basımevi, İzmir, 2003 Cheeke, P.R.. Applied Animal Nutrition Feeds and Feeding. Second edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1999. Kellems RO, Church DC. Livestock feeds and feeding. Fifth edition,Pearson Prentice Hall, USA, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Balıklar ve memeliler arasındaki metabolizma farklılıkları, balıklarda yem tüketim davranışı, çevrenin beslenme üzerine etkisi, balık besleme prensipleri, balıkların enerji ve besin madde gereksinimleri, balık beslemede kullanılan yemler ve üretim teknolojisi, kültür balıklarının beslenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 3 39
11 Soru-Yanıt 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Balık beslemede temel prensipler ve balıklarda beslenme alışkanlıkları
2 Balıklarda sindirim sisteminin anatomik yapısı ve sindirim fizyolojisi
3 Sindirim süresi ve midesel boşaltım oranı
4 Sindirilebilirlik
5 Balıklarda enerjinin dağılımı, enerji ihtiyacını etkileyen faktörler
6 Balıklarda besin maddeleri ihtiyaçları
7 Balıklarda performans parametreleri
8 Arasınav
9 Balık beslemede kullanılan yemler
10 Yem teknolojisi
11 Kültür balıkçılığı-Alabalık
12 Kültür balıkçılığı-Levrek, Çipura
13 Kültür balıkçılığı-Sazan
14 Kültür balıkçılığı-Tilapia
15 Beslenme bozuklukları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519474 Balıklarda beslenme davranışları hakkında bilgi sahibi olur
2 1519475 Balıklarda sindirim sistemi ve besin maddeleri metabolizmaları hakkında bilgi sahibi olur.
3 1519476 Balıklarda yem tüketimini etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olur
4 1519477 Balık besleme kullanılan karma yem teknolojisini bilir
5 1519478 Yemleme sistemleri hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75093 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 75094 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 75095 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 75096 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 75085 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 75084 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 75086 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 75087 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 76629 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 75088 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 75089 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 75090 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 75091 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 75092 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 76626 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 76627 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 76628 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek