Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHB655 Yabani Hayvanların Beslenmesi ve Beslenme Hastalıkları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yabani hayvanların doğadaki yaşamlarına uygun olarak beslenmesinin önemi hakkında bilgi vermek. Provide information about the importance of wild animals nutrition due to wild life.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsmail KAYA, Prof. Dr. Nurcan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Zehra SELÇUK, Doç. Dr. Mustafa SALMAN, Dr. Öğrt. Üyesi Buğra GENÇ, Dr. Öğrt. üyesi Habip Muruz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Wildlife Feeding and Nutrition, Second Edition (Animal Feeding and Nutrition) . Charles T. Robbins May 24, 1994 | ISBN-10: 0125893833 | ISBN-13: 978-0125893831 | Edition: 2

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yabani hayvanlarda türlere özel besin maddeleri ihtiyaçları, fizyolojik dönemlerine göre diyetlerinin düzenlenmesi konularını kapsar. Species-specific nutritional requirements of wild animals.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabani hayvanlar ve beslenmelerinin önemi The importance of wild animals, and their food
2 Yabani hayvanların beslenmesinde genel prensipler General principles of wild animal nutrition
3 Yabani hayvanların beslenmesinde genel prensipler General principles of wild animal nutrition
4 Yabani hayvanların beslenmesinde genel prensipler General principles of wild animal nutrition
5 Yabani memelilerin beslenmesi Wild mammalian nutrition
6 Yabani memelilerin beslenmesi Wild mammalian nutrition
7 VİZE SINAVI MIDTERN EXAM
8 Yabani kuşların beslenmesi Wild bird nutrition
9 Yabani kuşların beslenmesi Wild bird nutrition
10 Yabani kuşların beslenmesi Wild bird nutrition
11 Yabani sürüngenlerin beslenmesi Wild reptile nutrition
12 Yabani sürüngenlerin beslenmesi Wild reptile nutrition
13 Araştırma diyetleri research diets
14 Araştırma diyetleri research diets
15 Araştırma diyetleri research diets
16 FİNAL SINAV FINAL EXAM

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1518234 Yabani hayvanların besin maddesi gereksinimlerini bilir.
2 1518235 Yabani hayvanların fizyolojik dönemlerine göre diyet düzenlenmesi hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75093 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 75094 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 75095 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 75096 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 75085 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 75084 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 75086 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 75087 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 76629 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 75088 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 75089 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 75090 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 75091 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 75092 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 76626 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 76627 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 76628 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1
2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek