Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İVHB641 Forages  927003 1 2 6

Dersin Amacı

Kaba yemlerin besin madde ve enerji içeriklerini, hayvan beslemede kullanma şekillerini, hayvanlara verilecek miktar ile hayvanlarda oluşturabilecek etkilerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Buğra Genç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. (2011) Yemler, Yem Hijeni, ve Teknolojisi, Pozitif Matbaacılık, Ankara. 2- Kellerns, R.O., Church, D.C. (2002) Livestock Feeds and Feeding, Prentice Hall, New Jersey. 3- McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A. (2002) Animal Nutrition, Longman Scientific ve Tecnical, England. 4- Umucalılar, H.D., Gülşen, N. (2005) Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Hastalıkları, SÜ Basımevi, Konya.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kaba yemlerin tanımı, sınıflandırılması, besin madde ve enerji içerikleri, otlatma, hasat edilmesi, depolanması, hayvanlara veriliş şekil, miktar ve hayvanlarda tüketimi etkileyen faktörler ile olası hastalık yapıcı etkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 10 2 20
16 Alan Gezisi 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 13 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
54 Ev Ödevi 4 8 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaba yemlerin tanımı, sınıflandırılması ve hayvan beslemedeki önemi kaba yemler.ppt
2 Yeşil kaba yemler; çayır ve mera kaba yemler.ppt
3 Baklagil yeşil yemleri; yonca, korunga kaba yemler.ppt
4 Baklagil yeşil yemleri; fiğ, lüpen, mürdümük, burcak kaba yemler.ppt
5 Buğdayil yeşil yemleri; mısır ve yulaf hasılı kaba yemler.ppt
6 Buğdayil yeşil yemleri; darı, sudan otu ve ayrık otları kaba yemler.ppt
7 Diğer yeşil yemler; ayçiceği yeşili, pancar, havuç, lahana ve ağaç yaprakları, ara sınav kaba yemler.ppt
8 Kuru ot, kurutma yöntemleri kaba yemler.ppt
9 Silaj ve silolama şekilleri kaba yemler.ppt
10 Dolgu maddesi, dolgu maddesi bakımından zengin yemler ve hayvan beslemedeki önemi, buğdaygil ve baklagil samanları kaba yemler.ppt
11 Samanlardan yararlanmayı artırmak amacıyla yapılan fiziksek, kimyasal ve biyolojik uygulamalar kaba yemler.ppt
12 Kes, kavuz ve kabukların hayvan beslemede kullanımı kaba yemler.ppt
13 Kaba yemlerde bulunan antibesinsel faktörler ve etkileri kaba yemler.ppt
14 Kaba yemlerin hayvanlara veriliş şekilleri ve toplam rasyona katılma miktarları, kaba yemlerle beslemede dikkat edilecek hususlar ve beslenme hastalıkları. kaba yemler.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522545 Kaba yemleri ve hayvan beslemedeki önemini bilir
2 1522546 Yeşil kaba yemleri tanır, çayır-mera, baklagil ve buğdaygil yeşil yemleri ile kök ve yumru yemlerin yem değerini ve hayvan beslemede kullanımını öğrenir
3 1522547 Kuru ot ve silaj yapımını öğrenir ve bunların hayvan beslemede kullanımı hakkında bilgi sahibi olur
4 1522548 Dolgu maddesi bakımından zengin yemleri ve bunların hayvan beslemede kullanımını bilir
5 1522549 Kaba yemler ile beslemede oluşabilecek hastalıkları bilir ve koruyucu önlemleri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75093 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 75094 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 75095 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 75096 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 75085 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 75084 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 75086 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 75087 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 76629 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 75088 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 75089 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 75090 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 75091 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 75092 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 76626 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 76627 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 76628 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3
3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3
5 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek